Opatření děkana č. 39/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 39/2012

Název:


Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd


 
Účinnost:


1. 9. 2012

V Praze dne 21. srpna 2012                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                          děkan fakulty


 
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony takto:

Celoživotní vzděláváníStudijní pobyt – výuka v českém jazyce

18 000,- Kč/semestr


Vybraný předmět v rámci studijního pobytu – výuka v českém jazyce 


5 000,- Kč/semestr


Studijní pobyt – výuka v cizím jazyce

2 500,- EUR/semestr


Výuka češtiny pro cizince 


3 800,- Kč/semestr

Univerzita třetího věku

300,- Kč za semestr v případě jednosemestrálního kurzu
450,- Kč za rok v případě dvousemestrálního kurzu                                   


OstatníPřihláška ke studiu

  10,- Kč


Vratná záloha za používání šatnových skříněk

200,- Kč


Pokuta za nevrácení klíče od šatnových skříněk v den zapůjčení 

– za každý další den 

50,- Kč

100,- Kč


Jednostranný tisk – cena za l stránku formátu A4 – tiskárna 


 3,- Kč

Černobílá jednostranná fotokopie formátu A4 – 1 strana –  kopírka

1,50 Kč


                                                                                            Toto opatření je platné od akademického roku 2012/2013. 

Ceník placených služeb Střediska vědeckých informací FSV UK je vydán samostatně a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 
                                                                                             PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                        děkan fakulty
Za správnost: Bludská Jana


vedoucí EOOpatření děkana č. 39/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 39/2012

Název:


Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd


 
Účinnost:


1. 9. 2012

V Praze dne 21. srpna 2012                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                          děkan fakulty


 
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony takto:

Celoživotní vzděláváníStudijní pobyt – výuka v českém jazyce

18 000,- Kč/semestr


Vybraný předmět v rámci studijního pobytu – výuka v českém jazyce 


5 000,- Kč/semestr


Studijní pobyt – výuka v cizím jazyce

2 500,- EUR/semestr


Výuka češtiny pro cizince 


3 800,- Kč/semestr

Univerzita třetího věku

300,- Kč za semestr v případě jednosemestrálního kurzu
450,- Kč za rok v případě dvousemestrálního kurzu                                   


OstatníPřihláška ke studiu

  10,- Kč


Vratná záloha za používání šatnových skříněk

200,- Kč


Pokuta za nevrácení klíče od šatnových skříněk v den zapůjčení 

– za každý další den 

50,- Kč

100,- Kč


Jednostranný tisk – cena za l stránku formátu A4 – tiskárna 


 3,- Kč

Černobílá jednostranná fotokopie formátu A4 – 1 strana –  kopírka

1,50 Kč


                                                                                            Toto opatření je platné od akademického roku 2012/2013. 

Ceník placených služeb Střediska vědeckých informací FSV UK je vydán samostatně a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 
                                                                                             PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                        děkan fakulty
Za správnost: Bludská Jana


vedoucí EO