Informace pro obor Sociologie
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Průběh studia


Podrobný popis studia naleznete v Rámcovém studijním plánu.


Administrativní povinnosti


Individuální studijní plán

Nejpozději dva měsíce po zápisu odevzdá student sestavený individuální studijní plán schválený školitelem odpovědné osobě na institutu. Individuální studijní plán musí být v souladu s rámcovým studijním plánem daného doktorského studijního programu.


Hodnocení doktoranda

Vždy k 15.6. příslušného akademického roku odevzdává student odpovědné osobě na institutu vyplněné a školitelem schválené Hodnocení doktoranda.


Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu

Vždy k 15.6. příslušného akademického roku odevzdává student odpovědné osobě na institutu vyplněný a školitelem schválený Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu. Dodatek obsahuje upřesnění individuálního studijního plánu pro příští akademický rok, případně změny v již schváleném individuálním studijním plánu.


Vzorově vyplněné dokumenty:

Individuální studijní plán


Centrum doktorských studií

Od akademického roku 2012/2013 nabízí Institut sociologických studií svým doktorským studentům možnost naplno se zapojit do akademického života na FSV UK a věnovat se vědě a výzkumu.

Pro akademický rok 2013/2014 bylo v květnu vypsáno výběrové řízení na místa v Centru doktorských studií. Termín podání přihlášek je 31. srpna 2013.

Vybraní studenti budou podpořeni ročním stipendiem v takové výši, která jim umožní se plně věnovat vědecké práci na Institutu sociologických studií.Kontakt

Odpovědnou osobou pro přijímání dokumentů spojených s doktorským studiem je pro obor Sociologie:

Jana Vojanová

Email: vojanovaj@fsv.cuni.cz

Telefon: 251 080 241

Místnost: č. 3063, budova Jinonice, budova A

Informace pro obor SociologiePrůběh studia


Podrobný popis studia naleznete v Rámcovém studijním plánu.


Administrativní povinnosti


Individuální studijní plán

Nejpozději dva měsíce po zápisu odevzdá student sestavený individuální studijní plán schválený školitelem odpovědné osobě na institutu. Individuální studijní plán musí být v souladu s rámcovým studijním plánem daného doktorského studijního programu.


Hodnocení doktoranda

Vždy k 15.6. příslušného akademického roku odevzdává student odpovědné osobě na institutu vyplněné a školitelem schválené Hodnocení doktoranda.


Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu

Vždy k 15.6. příslušného akademického roku odevzdává student odpovědné osobě na institutu vyplněný a školitelem schválený Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu. Dodatek obsahuje upřesnění individuálního studijního plánu pro příští akademický rok, případně změny v již schváleném individuálním studijním plánu.


Vzorově vyplněné dokumenty:

Individuální studijní plán


Centrum doktorských studií

Od akademického roku 2012/2013 nabízí Institut sociologických studií svým doktorským studentům možnost naplno se zapojit do akademického života na FSV UK a věnovat se vědě a výzkumu.

Pro akademický rok 2013/2014 bylo v květnu vypsáno výběrové řízení na místa v Centru doktorských studií. Termín podání přihlášek je 31. srpna 2013.

Vybraní studenti budou podpořeni ročním stipendiem v takové výši, která jim umožní se plně věnovat vědecké práci na Institutu sociologických studií.Kontakt

Odpovědnou osobou pro přijímání dokumentů spojených s doktorským studiem je pro obor Sociologie:

Jana Vojanová

Email: vojanovaj@fsv.cuni.cz

Telefon: 251 080 241

Místnost: č. 3063, budova Jinonice, budova A