Informace pro obor Mezinárodní teritoriální studia
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Administrativní povinnosti

Individuální studijní plán

Nejpozději do 31. 10. student sestaví individuální studijní plán a předloží jej oborové radě ke schválení. Individuální studijní plán musí být v souladu s rámcovým studijním plánem daného doktorského studijního programu


Hodnocení doktoranda

Vždy k 15.6. příslušného akademického roku odevzdává student odpovědné osobě na institutu vyplněné a školitelem schválené Hodnocení doktoranda.


Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu

Vždy k 15.6. příslušného akademického roku odevzdává student odpovědné osobě na institutu vyplněný a školitelem schválený Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu. Dodatek obsahuje upřesnění individuálního studijního plánu pro příští akademický rok, případně změny v již schváleném individuálním studijním plánu.


Vzorově vyplněné dokumenty:

Individuální studijní plán

Pozn.: formulář vyplňte v textovém editoru, nikoliv rukou


Centrum doktorských studií

Od akademického roku 2012/2013 nabízí Institut mezinárodních studií svým doktorským studentům možnost naplno se zapojit do akademického života na FSV UK a věnovat se vědě a výzkumu.


Pro akademický rok 2014/2015 proběhlo výběrové řízení do Centra doktorských studií dne 9. 9. 2014 a do Centra doktorských studií byli na dobu jednoho roku vybráni:

  • Michaela Kůželová

  • Filip Šisler

V akademickém roce 2013/2014 byli do Centra doktorských studií vybráni dva studenti IMS.


Kontakt

Odpovědnou osobou pro přijímání dokumentů spojených s doktorským studiem je pro obor Mezinárodní teritoriální studia:


PhDr. Lucie Jůzová

Email:

Telefon: 251 080 284 Jinonice, 224 186 206 Rytířská

Úřední hodiny:

Po 9-13 Rytířská, místnost 207

Út 9-14:30 Jinonice, místnost 3085

St 9-13 Rytířská, místnost 207

Čt 9-12:30 Jinonice, místnost 3085

Pá 9-12 Jinonice, místnost 3085
Informace pro obor Mezinárodní teritoriální studiaAdministrativní povinnosti

Individuální studijní plán

Nejpozději do 31. 10. student sestaví individuální studijní plán a předloží jej oborové radě ke schválení. Individuální studijní plán musí být v souladu s rámcovým studijním plánem daného doktorského studijního programu


Hodnocení doktoranda

Vždy k 15.6. příslušného akademického roku odevzdává student odpovědné osobě na institutu vyplněné a školitelem schválené Hodnocení doktoranda.


Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu

Vždy k 15.6. příslušného akademického roku odevzdává student odpovědné osobě na institutu vyplněný a školitelem schválený Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu. Dodatek obsahuje upřesnění individuálního studijního plánu pro příští akademický rok, případně změny v již schváleném individuálním studijním plánu.


Vzorově vyplněné dokumenty:

Individuální studijní plán

Pozn.: formulář vyplňte v textovém editoru, nikoliv rukou


Centrum doktorských studií

Od akademického roku 2012/2013 nabízí Institut mezinárodních studií svým doktorským studentům možnost naplno se zapojit do akademického života na FSV UK a věnovat se vědě a výzkumu.


Pro akademický rok 2014/2015 proběhlo výběrové řízení do Centra doktorských studií dne 9. 9. 2014 a do Centra doktorských studií byli na dobu jednoho roku vybráni:

  • Michaela Kůželová

  • Filip Šisler

V akademickém roce 2013/2014 byli do Centra doktorských studií vybráni dva studenti IMS.


Kontakt

Odpovědnou osobou pro přijímání dokumentů spojených s doktorským studiem je pro obor Mezinárodní teritoriální studia:


PhDr. Lucie Jůzová

Email:

Telefon: 251 080 284 Jinonice, 224 186 206 Rytířská

Úřední hodiny:

Po 9-13 Rytířská, místnost 207

Út 9-14:30 Jinonice, místnost 3085

St 9-13 Rytířská, místnost 207

Čt 9-12:30 Jinonice, místnost 3085

Pá 9-12 Jinonice, místnost 3085