Opatření děkana související s doktorským studiem
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Opatření děkana související s doktorským studiem

Opatření děkana 15/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017

Opatření děkana 8/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016

Opatření děkana 20/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015

Opatření děkana č. 35/2012 Harmonogram akademického roku 2012/2013

Opatření děkana č. 29/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (zavedení elektronických verzí závěrečných prací v SIS UK)

Opatření děkana č. 15/2010 Harmonogram akademického roku 2010/2011

Opatření děkana č. 16/2010 Opatření děkana upravující přihlašování studentů na termíny zápočtů a zkoušek a zveřejňování výsledků zápočtů a zkoušek ve studijním informačním systému SIS UK

Opatření děkana č. 28 /2008 Úprava výše vyplacených stipendií pro studenty prezenčního doktorského programu

Pokyn děkana č. 4/2008 Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

Pokyn děkana č. 5/2006 Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství

Opatření děkana související s doktorským studiemOpatření děkana související s doktorským studiem

Opatření děkana 15/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017

Opatření děkana 8/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016

Opatření děkana 20/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015

Opatření děkana č. 35/2012 Harmonogram akademického roku 2012/2013

Opatření děkana č. 29/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (zavedení elektronických verzí závěrečných prací v SIS UK)

Opatření děkana č. 15/2010 Harmonogram akademického roku 2010/2011

Opatření děkana č. 16/2010 Opatření děkana upravující přihlašování studentů na termíny zápočtů a zkoušek a zveřejňování výsledků zápočtů a zkoušek ve studijním informačním systému SIS UK

Opatření děkana č. 28 /2008 Úprava výše vyplacených stipendií pro studenty prezenčního doktorského programu

Pokyn děkana č. 4/2008 Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

Pokyn děkana č. 5/2006 Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství