Opatření děkana č. 37/2012
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 37/2012  Název:

Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference v rámci projektu GAČR č P404/11/519


„Trend zrychlování sociální dynamiky: neurčitost, hierarchické/rovné struktury vládnutí a interiorizace historií“Účinnost:


23. července 2012V Praze dne 17. července 2012                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________
Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu konferenčního poplatku na konferenci konanou dne 19. října 2012 ve výši 400,- Kč vč. DPH za osobu.                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakulty

Zpracovala: Jana Bludská


                  vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 37/2012


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 37/2012  Název:

Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference v rámci projektu GAČR č P404/11/519


„Trend zrychlování sociální dynamiky: neurčitost, hierarchické/rovné struktury vládnutí a interiorizace historií“Účinnost:


23. července 2012V Praze dne 17. července 2012                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________
Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu konferenčního poplatku na konferenci konanou dne 19. října 2012 ve výši 400,- Kč vč. DPH za osobu.                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakulty

Zpracovala: Jana Bludská


                  vedoucí ekonomického oddělení