Možnosti získání stipendií
Nabídky pro studenty
Stipendia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ a pozvánka na 2. česko-bavorské VŠ fórum

1. Studenti, vyučující a vědečtí pracovníci českých veřejných vysokých škol a univezit mohou u BTHA žádat o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku

více informací


2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou připravují výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. Výzva bude otevřena pro všechny vědecké obory, zvláště vítány budou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a z oblasti věd o materiálech. 

více informací


3. Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Východobavorská technická vysoká škola (OTH Amberg-Weiden) zvou na 2. česko-bavorské vysokoškolské fórum pro pedagogy, vědecké pracovníky a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska od 30. listopadu – 1. prosince. 2017 ve Weidenu na téma "Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát".

více informací

Stipendia kolumbijské vlády pro magisterské, specializační a doktorské studium

Kolumbijská vláda nabízí v rámci otevřené mezinárodní nabídky možnost ucházet se o stipendia pro magisterské studium, specializační studium a doktoranturu. Studium musí začít v zimním semestru roku 2017.

více informací

V případě zájmu přihlášky zasílejte do 2. června 2017 prostřednictvím velvyslanectví České republiky v Kolumbii.

Stipendium v Itálii

Galilean School of Higher Education of the University of Padova nabízí stipendium na celý magisterský program (2 roky).

více informací

Roční stipendijní pobyt v Kanadě pro doktorandy

Wirthův institut kanadské Univerzity v Albertě nabízí roční postgraduální stipendium v akademickém roce 2017/2018, které je určeno studentům/studentkám doktorských studijních programů se specializací v oblasti humanitních a sociálních věd nebo v uměleckých oborech.

V případě zájmu zašlete přihlášku s požadovanými podklady do 27. dubna 2017.

více informací

Stipendium - Rusko

Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO) nabízí jedno místo na bezplatné vysokoškolské studium v bakalářském studijním programu, s nástupem v akademickém roce 2017/2018.

více informací

V případě zájmu musí uchazeč dodat veškeré potřebné materiály do 30. dubna 2017.

Fulbrightovo stipendium do USA

Komise J. W. Fulbrighta nabizi stipendia pro studium a výzkum v USA studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1 září 2017 získají již alespoň bakalářský titul. V případě zájmu je nutné odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro vyběrové řízení do 1. září.

více informací

Nabídka stipendia - magisterské studium

V rámci programu Future Matters nabízí NN pojišťovna a penzijní společnost studentům primárně ze slabších sociálních vrstev, jejichž rodiče nemají vysokoškolský titul, příležitost ke studiu na prestižních univerzitách v Nizozemsku formou stipendia.

Spolu s životopisem, motivačním dopisem a vyplněnou přihláškou musí zájemce zaslat i doporučení profesorů, a to do nejpozději do 1. května 2017.

informační leták

více informací

Nabídka bezplatného studia na Diplomatické akademii v Rusku

Diplomatická akademie (DA) Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace nabízí možnost bezplatného studia pro zahraniční studenty v bakalářském a magisterském studijním programu.

V případě zájmu je nutné odeslat veškeré potřebné dokumenty do 28. dubna 2017.

více informací

Nabídka stipendií pro studijní program MBA - Kypr

University of Cyprus nabízí pro akademický rok 2017/2018 celkem 3 stipendia speciálně pro uchazeče z České republiky, z toho 1 stipendium spočívající v úplném prominutí školného a 2 stipendia spočívající v prominutí poloviny školného.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 31. března 2017.

více informací

Nabídka stipendia

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu.

více informací

formulář k přihlášce

Study Without Borders

Study Without Borders nabízí studentům Univerzity Karlovy možnost získat stipendium na studium v roce 2017 ve Velké Británii.

přihláška a více informací

Studijní stipendia na LS 2017

V rámci neziskové organizace GFPS je studentům nabídnuta možnost účastnit se výběrového řízení na studijní stipendia. Jedná se o studium v letním semestru 2017 na německých univerzitách.

podmínky ke získání stipendia

přihláška

Národní stipendijní program Slovenské republiky

Národní stipendijní program Slovenské republiky, nabízí nejen studentům možnost získání stipendia na pobyty v letním semestru akademického roku 2016/2017. V případě zájmu podejte svou přihlášku do 31. října 2016 do 16:00.

infromační leták

Scholarships EAD

Prostřednictvím Academy of Young Diplomats jsou nabízena studentům stipendia:


PZU Foundation Scholarships

více informací


Casimir Pulaski Foundation Scholarships

více informací

International Fellowship in Human Rights

Human Rights Watch nabízí postgraduální stipendium absolventům práva, žurnalistiky, mezinárodních vztahů, areálových studií nebojiného přibuzného oboru. V případě zájmu své přihlášky podejte nejpozději do 8. října 2016.

nabídka

Scholarships for Summer/Winter programs in USA

International Business School Americas (IBS-Americas) nabízí studentům možnost získání stipendií.


V případě zájmu se přihlašte na do 25. září 2016.

Stipendium na čínské univerzitě

Nabídka možnosti získání stipendia čísnké univerzity pro studenty magisterského a doktorského studia.

podmínky

EUROPEAN FUNDING GUIDE

Evropská komise a nezisková organizace Iniciativa pro transparentní financování vytvořili webový portál, který může být užitečným pomocníkem při hledání možností studia v zahraničí.

Portál umožňuje vyhledávat na základě individuálního profilu studenta, pokrývá nabídku více než 12 000 různých stipendijních programů a nabízí i obecné rady a tipy k financování vzdělávání.

Adresa stránky: http://www.european-funding-guide.eu/

Stipendijní program v Brazílii

IBS Americas ve spolupráci s Universidade Paulista v Sao Paulu, Brazílii (UNIP) nabízí stipendijní programy v oboru ekonomie.

Pro bližší informace o programu a přihlášce kontaktujte nejpozději do 24. dubna 2016.

univerzitní Youtbe kanál

Stipendia ve Španělsku

Španělské ministerstvo hospodářství a konkurenceschopnosti prodloužilo termín pro podání žádosti o stipendium na slavné madridské Studentské rezidenci (/Residencia de Estudiantes/)

do 29. ledna 2016.

více informací

Bakala Foundation: 7. ročník programu Scholarship

Bakala Foundation vyhlašuje program Scholarship, který podporuje mladé talentované uchazeče o ucelené studium bakalářských a magisterských oborů na prestižních zahraničních univerzitách.

Uzávěrka letošních přihlášek je 31. května 2016. Zájemci se mohou do programu přihlásit pouze elektronicky, prostřednictvím webového formuláře na stránkách Bakala Foundation.

více informací

Stipendijní studium na École normale supérieure Paris

École normale supérieure Paris nabízí zahraničním studentům všech oborů dvou až tříleté studijní pobyty od ak. roku 2016/17 v rámci stipendijního programu Sélection international/International selection.

Bližší informace najdete v e-mailu níže.

Přihlášky je možno podávat do 1. února 2016.

více informací

přihlášky

Visegrad Scholarship Program

Rádi bychom vás informovali o nabídce Visegrad Scholarship Program pro magisterské, doktorandské a jiné postgraduální studium (studijní nebo výzkumný projekt po magisterském studiu).

Stipendia jsou ve výši 2 300 eur / semestr, navíc přijímající organizace získá 1 500 eur / semestr.

GSP je určen pro studenty ze zemí V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovenská republika) na studium / výzkum v délce 1 nebo 2 semestry (5 nebo 10 měsíců) v jiné zemi V4, v zemích západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Kosova), nebo státech Východního partnerství EU (Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Arménie, Ázerbájdžán).

více informací

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - výběrová řízení 2016/2017 - Izrael

Izraelská strana nabízí na základě Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2012 – 2015 (dále jen „Program spolupráce“) na akademický rok 2016/2017: 5 stipendií v délce 8 měsíců, určená k absolvování studijních nebo výzkumných pobytů na izraelských vysokých školách; 6 stipendií v délce 3 týdnů k absolvování letních jazykových kurzů v roce 2015; 4 stipendia v délce 5 dnů určená ke studijním, výzkumným a přednáškovým pobytům akademických pracovníků.

více informací

Termín uzávěrky: 26. listopadu 2015, 12:00 hodin

The Mica and Ahmet Ertegun Graduate Scholarship Programme - stipendijní program na University of Oxford

více informací

OZS informuje o nabídce stipendia na podzimní školy na univerzitě Saarbrücken, 7. – 17. 10. 2015

více informací

Nabídka ročního stipendia na The Bavarian Academic Centre for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST)

OZS informuje o nabídce stipendia na Bavarian Academic Centre for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST)

více informací

Studijní stipendium GFPS

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu.

Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů do zahraničí, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.

více informací

Stipendijní program mexické vlády

Excellence Scholarships Program for Foreign Students 2015 - více informací

OZS informuje o nabídce stipendií do Japonska

Oddělení zahraničních styků FSV UK informuje studenty o možnosti získání stipendia v letních kurzech cizích jazyků v rámci existujících mezivládních dohod:

*Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců

*Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku

více informacíMožnosti získání stipendiíGrantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ a pozvánka na 2. česko-bavorské VŠ fórum

1. Studenti, vyučující a vědečtí pracovníci českých veřejných vysokých škol a univezit mohou u BTHA žádat o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku

více informací


2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou připravují výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. Výzva bude otevřena pro všechny vědecké obory, zvláště vítány budou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a z oblasti věd o materiálech. 

více informací


3. Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Východobavorská technická vysoká škola (OTH Amberg-Weiden) zvou na 2. česko-bavorské vysokoškolské fórum pro pedagogy, vědecké pracovníky a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska od 30. listopadu – 1. prosince. 2017 ve Weidenu na téma "Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát".

více informací

Stipendia kolumbijské vlády pro magisterské, specializační a doktorské studium

Kolumbijská vláda nabízí v rámci otevřené mezinárodní nabídky možnost ucházet se o stipendia pro magisterské studium, specializační studium a doktoranturu. Studium musí začít v zimním semestru roku 2017.

více informací

V případě zájmu přihlášky zasílejte do 2. června 2017 prostřednictvím velvyslanectví České republiky v Kolumbii.

Stipendium v Itálii

Galilean School of Higher Education of the University of Padova nabízí stipendium na celý magisterský program (2 roky).

více informací

Roční stipendijní pobyt v Kanadě pro doktorandy

Wirthův institut kanadské Univerzity v Albertě nabízí roční postgraduální stipendium v akademickém roce 2017/2018, které je určeno studentům/studentkám doktorských studijních programů se specializací v oblasti humanitních a sociálních věd nebo v uměleckých oborech.

V případě zájmu zašlete přihlášku s požadovanými podklady do 27. dubna 2017.

více informací

Stipendium - Rusko

Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO) nabízí jedno místo na bezplatné vysokoškolské studium v bakalářském studijním programu, s nástupem v akademickém roce 2017/2018.

více informací

V případě zájmu musí uchazeč dodat veškeré potřebné materiály do 30. dubna 2017.

Fulbrightovo stipendium do USA

Komise J. W. Fulbrighta nabizi stipendia pro studium a výzkum v USA studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1 září 2017 získají již alespoň bakalářský titul. V případě zájmu je nutné odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro vyběrové řízení do 1. září.

více informací

Nabídka stipendia - magisterské studium

V rámci programu Future Matters nabízí NN pojišťovna a penzijní společnost studentům primárně ze slabších sociálních vrstev, jejichž rodiče nemají vysokoškolský titul, příležitost ke studiu na prestižních univerzitách v Nizozemsku formou stipendia.

Spolu s životopisem, motivačním dopisem a vyplněnou přihláškou musí zájemce zaslat i doporučení profesorů, a to do nejpozději do 1. května 2017.

informační leták

více informací

Nabídka bezplatného studia na Diplomatické akademii v Rusku

Diplomatická akademie (DA) Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace nabízí možnost bezplatného studia pro zahraniční studenty v bakalářském a magisterském studijním programu.

V případě zájmu je nutné odeslat veškeré potřebné dokumenty do 28. dubna 2017.

více informací

Nabídka stipendií pro studijní program MBA - Kypr

University of Cyprus nabízí pro akademický rok 2017/2018 celkem 3 stipendia speciálně pro uchazeče z České republiky, z toho 1 stipendium spočívající v úplném prominutí školného a 2 stipendia spočívající v prominutí poloviny školného.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 31. března 2017.

více informací

Nabídka stipendia

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu.

více informací

formulář k přihlášce

Study Without Borders

Study Without Borders nabízí studentům Univerzity Karlovy možnost získat stipendium na studium v roce 2017 ve Velké Británii.

přihláška a více informací

Studijní stipendia na LS 2017

V rámci neziskové organizace GFPS je studentům nabídnuta možnost účastnit se výběrového řízení na studijní stipendia. Jedná se o studium v letním semestru 2017 na německých univerzitách.

podmínky ke získání stipendia

přihláška

Národní stipendijní program Slovenské republiky

Národní stipendijní program Slovenské republiky, nabízí nejen studentům možnost získání stipendia na pobyty v letním semestru akademického roku 2016/2017. V případě zájmu podejte svou přihlášku do 31. října 2016 do 16:00.

infromační leták

Scholarships EAD

Prostřednictvím Academy of Young Diplomats jsou nabízena studentům stipendia:


PZU Foundation Scholarships

více informací


Casimir Pulaski Foundation Scholarships

více informací

International Fellowship in Human Rights

Human Rights Watch nabízí postgraduální stipendium absolventům práva, žurnalistiky, mezinárodních vztahů, areálových studií nebojiného přibuzného oboru. V případě zájmu své přihlášky podejte nejpozději do 8. října 2016.

nabídka

Scholarships for Summer/Winter programs in USA

International Business School Americas (IBS-Americas) nabízí studentům možnost získání stipendií.


V případě zájmu se přihlašte na do 25. září 2016.

Stipendium na čínské univerzitě

Nabídka možnosti získání stipendia čísnké univerzity pro studenty magisterského a doktorského studia.

podmínky

EUROPEAN FUNDING GUIDE

Evropská komise a nezisková organizace Iniciativa pro transparentní financování vytvořili webový portál, který může být užitečným pomocníkem při hledání možností studia v zahraničí.

Portál umožňuje vyhledávat na základě individuálního profilu studenta, pokrývá nabídku více než 12 000 různých stipendijních programů a nabízí i obecné rady a tipy k financování vzdělávání.

Adresa stránky: http://www.european-funding-guide.eu/

Stipendijní program v Brazílii

IBS Americas ve spolupráci s Universidade Paulista v Sao Paulu, Brazílii (UNIP) nabízí stipendijní programy v oboru ekonomie.

Pro bližší informace o programu a přihlášce kontaktujte nejpozději do 24. dubna 2016.

univerzitní Youtbe kanál

Stipendia ve Španělsku

Španělské ministerstvo hospodářství a konkurenceschopnosti prodloužilo termín pro podání žádosti o stipendium na slavné madridské Studentské rezidenci (/Residencia de Estudiantes/)

do 29. ledna 2016.

více informací

Bakala Foundation: 7. ročník programu Scholarship

Bakala Foundation vyhlašuje program Scholarship, který podporuje mladé talentované uchazeče o ucelené studium bakalářských a magisterských oborů na prestižních zahraničních univerzitách.

Uzávěrka letošních přihlášek je 31. května 2016. Zájemci se mohou do programu přihlásit pouze elektronicky, prostřednictvím webového formuláře na stránkách Bakala Foundation.

více informací

Stipendijní studium na École normale supérieure Paris

École normale supérieure Paris nabízí zahraničním studentům všech oborů dvou až tříleté studijní pobyty od ak. roku 2016/17 v rámci stipendijního programu Sélection international/International selection.

Bližší informace najdete v e-mailu níže.

Přihlášky je možno podávat do 1. února 2016.

více informací

přihlášky

Visegrad Scholarship Program

Rádi bychom vás informovali o nabídce Visegrad Scholarship Program pro magisterské, doktorandské a jiné postgraduální studium (studijní nebo výzkumný projekt po magisterském studiu).

Stipendia jsou ve výši 2 300 eur / semestr, navíc přijímající organizace získá 1 500 eur / semestr.

GSP je určen pro studenty ze zemí V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovenská republika) na studium / výzkum v délce 1 nebo 2 semestry (5 nebo 10 měsíců) v jiné zemi V4, v zemích západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Kosova), nebo státech Východního partnerství EU (Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Arménie, Ázerbájdžán).

více informací

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - výběrová řízení 2016/2017 - Izrael

Izraelská strana nabízí na základě Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2012 – 2015 (dále jen „Program spolupráce“) na akademický rok 2016/2017: 5 stipendií v délce 8 měsíců, určená k absolvování studijních nebo výzkumných pobytů na izraelských vysokých školách; 6 stipendií v délce 3 týdnů k absolvování letních jazykových kurzů v roce 2015; 4 stipendia v délce 5 dnů určená ke studijním, výzkumným a přednáškovým pobytům akademických pracovníků.

více informací

Termín uzávěrky: 26. listopadu 2015, 12:00 hodin

The Mica and Ahmet Ertegun Graduate Scholarship Programme - stipendijní program na University of Oxford

více informací

Woolf Institute Cambridge Scholarships

PhD Scholarships for students interested in the multi‐disciplinary study of Jewish, Christian and Muslim Relations

OZS informuje o nabídce stipendia na podzimní školy na univerzitě Saarbrücken, 7. – 17. 10. 2015

více informací

Nabídka ročního stipendia na The Bavarian Academic Centre for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST)

OZS informuje o nabídce stipendia na Bavarian Academic Centre for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST)

více informací

Studijní stipendium GFPS

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu.

Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů do zahraničí, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.

více informací

Stipendijní program mexické vlády

Excellence Scholarships Program for Foreign Students 2015 - více informací

OZS informuje o nabídce stipendií do Japonska

Oddělení zahraničních styků FSV UK informuje studenty o možnosti získání stipendia v letních kurzech cizích jazyků v rámci existujících mezivládních dohod:

*Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců

*Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku

více informací