Opatření děkana č. 36/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č.  36/2012

Název:Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2012

Účinnost: 1. 7. 2012V Praze dne 14. června 2012


                                                                                      PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                      děkan fakulty


    
Vyhlašuji tímto závazný harmonogram termínů pro předkládání dokladů ke zpracování v závěru roku 2012: 1. Faktury přijaté

  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu nejpozději do 14. 12. 2012

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání ekonomickému oddělení nejpozději do 14. 12. 2012


 2. Faktury vydané

  1. podklady pro faktury externí předat ekonomickému oddělení do 14. 12.2012

  2. podklady pro faktury interní předat ekonomickému oddělení do 13. 12.2012


 3. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci

  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • návrhy na výplatu odměn a případné návrhy na platové úpravy předat ekonomickému oddělení – referátu PAM do 21. 12.2012


 4. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat ekonomickému oddělení nejpozději do 26. 11. 2012


 5. Nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za práce prováděné v měsíci prosinci 2012 předložit ekonomickému oddělení nejpozději  do 17. 12. 2012 


 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat v pokladně nejpozději do 21. 12. 2012 do 14,00 hod.


 7. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů – tj. faktury, doklady drobného vydání, vyúčtování záloh apod. se řídí termíny uvedenými v pokynu děkana č. 4/2004 (poslední objednávky a zálohy na drobné vydání mohou být vystaveny nejpozději do 15. listopadu příslušného roku a účetnictví grantu musí být s ohledem na termíny vyúčtování grantových agentur a povinnost zúčtování se státním rozpočtem uzavřen nejpozději do 10. prosince příslušného roku)


 8. Návrhy na přiznání účelových stipendií předložit studijnímu oddělení nejpozději do 10. 12.2012


 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají :

  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí oddělení
Tímto opatřením se ruší platnost opatření děkana č. 34/2011 ze dne 5. 10. 2012. Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2011.

                                                                                            PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                            děkan fakulty


Za správnost: Bludská Jana


                      vedoucí EO
Opatření děkana č. 36/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č.  36/2012

Název:Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2012

Účinnost: 1. 7. 2012V Praze dne 14. června 2012


                                                                                      PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                      děkan fakulty


    
Vyhlašuji tímto závazný harmonogram termínů pro předkládání dokladů ke zpracování v závěru roku 2012: 1. Faktury přijaté

  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu nejpozději do 14. 12. 2012

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání ekonomickému oddělení nejpozději do 14. 12. 2012


 2. Faktury vydané

  1. podklady pro faktury externí předat ekonomickému oddělení do 14. 12.2012

  2. podklady pro faktury interní předat ekonomickému oddělení do 13. 12.2012


 3. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci

  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • návrhy na výplatu odměn a případné návrhy na platové úpravy předat ekonomickému oddělení – referátu PAM do 21. 12.2012


 4. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat ekonomickému oddělení nejpozději do 26. 11. 2012


 5. Nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za práce prováděné v měsíci prosinci 2012 předložit ekonomickému oddělení nejpozději  do 17. 12. 2012 


 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat v pokladně nejpozději do 21. 12. 2012 do 14,00 hod.


 7. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů – tj. faktury, doklady drobného vydání, vyúčtování záloh apod. se řídí termíny uvedenými v pokynu děkana č. 4/2004 (poslední objednávky a zálohy na drobné vydání mohou být vystaveny nejpozději do 15. listopadu příslušného roku a účetnictví grantu musí být s ohledem na termíny vyúčtování grantových agentur a povinnost zúčtování se státním rozpočtem uzavřen nejpozději do 10. prosince příslušného roku)


 8. Návrhy na přiznání účelových stipendií předložit studijnímu oddělení nejpozději do 10. 12.2012


 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají :

  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí oddělení
Tímto opatřením se ruší platnost opatření děkana č. 34/2011 ze dne 5. 10. 2012. Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2011.

                                                                                            PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                            děkan fakulty


Za správnost: Bludská Jana


                      vedoucí EO