Opatření děkana č.33/2012
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 33/2012
Název:

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


 
Účinnost:


1. 6. 2012V Praze dne 28. 5. 2012

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty

Každý uchazeč o přijetí ke studiu na FSV UK má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pojmem “nahlédnout” se rozumí pročítat materiály; “materiály” jsou všechny doklady, které byly součástí přihlášky, texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání (pokud byla přijímací zkouška uskutečňovaná fakultou), zápis o přijímací zkoušce a pořadník. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč a to na studijním oddělení fakulty, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.
Nahlédnutí do materiálů k přijímacímu řízení je možné v období od 1. 7. 2012 do 29. 7. 2012 každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. u referentky studijního oddělení institutu, který uskutečňuje studijní program/obor, do něhož se uchazeč hlásí.
Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a oprav.

                                                  PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                   děkan UK FSV         Za správnost: Alena Stará


vedoucí studijního oddělení

Opatření děkana č.33/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 33/2012
Název:

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


 
Účinnost:


1. 6. 2012V Praze dne 28. 5. 2012

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty

Každý uchazeč o přijetí ke studiu na FSV UK má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pojmem “nahlédnout” se rozumí pročítat materiály; “materiály” jsou všechny doklady, které byly součástí přihlášky, texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání (pokud byla přijímací zkouška uskutečňovaná fakultou), zápis o přijímací zkoušce a pořadník. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč a to na studijním oddělení fakulty, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.
Nahlédnutí do materiálů k přijímacímu řízení je možné v období od 1. 7. 2012 do 29. 7. 2012 každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. u referentky studijního oddělení institutu, který uskutečňuje studijní program/obor, do něhož se uchazeč hlásí.
Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a oprav.

                                                  PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                   děkan UK FSV         Za správnost: Alena Stará


vedoucí studijního oddělení