Opatření děkana č. 30/2012
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 30/2012  
Název:

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání  


Institutu komunikačních studií a žurnalistiky


 
Účinnost:


15. května 2012V Praze dne 14. května 2012

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty


_______________________________________________________________________________________________________________________________

Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované předběžné kalkulace, stanovuji cenu za účast na kurzu:

Media systems of Central Europe                                                       400 EUR
Termín konání kurzu je od 22. - 27. července 2012

Informace k podávání přihlášek a k provádění úhrady jsou  zveřejněny na www. stránkách fakulty.
                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakulty
Příloha: Kalkulace


Zpracovala:  Bludská Jana


vedoucí ekonomického oddělení


 Opatření děkana č. 30/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 30/2012  
Název:

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání  


Institutu komunikačních studií a žurnalistiky


 
Účinnost:


15. května 2012V Praze dne 14. května 2012

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty


_______________________________________________________________________________________________________________________________

Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované předběžné kalkulace, stanovuji cenu za účast na kurzu:

Media systems of Central Europe                                                       400 EUR
Termín konání kurzu je od 22. - 27. července 2012

Informace k podávání přihlášek a k provádění úhrady jsou  zveřejněny na www. stránkách fakulty.
                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakulty
Příloha: Kalkulace


Zpracovala:  Bludská Jana


vedoucí ekonomického oddělení