Opatření děkana č. 28/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 28/2012Název:Rozdělení příspěvku na stipendia studentů doktorských studijních programůÚčinnost:


1. 10. 2012V Praze dne 15. 5. 2012

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                             děkan fakulty

Finanční prostředky přidělené na stipendia studentů doktorských studijních programů, které nebyly vyplaceny na pravidelná měsíční stipendia (ve výši stanovené Pravidly pro přiznávání stipendií na FSV UK v Praze dle Čl. 4), jsou rozdělovány Oborovými radami doktorského studia jednotlivých studijních oborů.Výše prostředků, jež budou jednotlivým oborovým radám k dispozici, je dána jako rozdíl mezi částkou přidělenou na doktorské studenty daného oboru a vyplacenými stipendii studentům daného oboru v průběhu roku (na základě Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK v Praze, Čl. 4).             Kritériem při rozdělování prostředků jednotlivými Oborovými radami doktorského studia je výkon studentů v průběhu daného akademického roku.
PhDr. Jakub Končelík, PhD.


děkan fakulty
Za správnost: PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.


Proděkanka pro doktorské studium a další formy vzděláváníOpatření děkana č. 28/2012


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 28/2012Název:Rozdělení příspěvku na stipendia studentů doktorských studijních programůÚčinnost:


1. 10. 2012V Praze dne 15. 5. 2012

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                             děkan fakulty

Finanční prostředky přidělené na stipendia studentů doktorských studijních programů, které nebyly vyplaceny na pravidelná měsíční stipendia (ve výši stanovené Pravidly pro přiznávání stipendií na FSV UK v Praze dle Čl. 4), jsou rozdělovány Oborovými radami doktorského studia jednotlivých studijních oborů.Výše prostředků, jež budou jednotlivým oborovým radám k dispozici, je dána jako rozdíl mezi částkou přidělenou na doktorské studenty daného oboru a vyplacenými stipendii studentům daného oboru v průběhu roku (na základě Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK v Praze, Čl. 4).             Kritériem při rozdělování prostředků jednotlivými Oborovými radami doktorského studia je výkon studentů v průběhu daného akademického roku.
PhDr. Jakub Končelík, PhD.


děkan fakulty
Za správnost: PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.


Proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání