Opatření děkana č. 16/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č.  16/2012

Název:Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2012/2013


dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem
Účinnost:


1. října 2012

V Praze dne 2. 4. 2012

                                                                           PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                    děkan fakulty


_____________________________________________________________________________________________
Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2012/2013.


S účinností od  1. 10. 2012 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2012/2013 takto:
a. poplatek za studium delší, než je standardní doba studia daného studijního programu                         zvětšená o jeden rok, ve výši 10.000 Kč za každých dalších započatých  6 měsíců studia (§ 58 odst. 3  Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)
b.  poplatek za studium v dalším studijním programu ve výši 1.000 Kč za každý další započatý jeden rok studia (§ 58 odst. 4 Zákona č. 111/1988 Sb., v platném znění)
c.  poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2012/2013 (§ 58 odst. 1 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)  ve výši 500 Kč, v případě elektronické přihlášky 450 Kč, v případě konaní přijímací zkoušky formou NSZ (Národní srovnávací zkouška)  350 Kč, v případě konání přijímací zkoušky formou NSZ a její druhé části  konané na FSV 450 Kč.
d. poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění):
bakalářský studijní obor Economics and Finance 3 000,- EUR/semestr


navazující magisterský studijní obor International Economic and Political Studies 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


navazující magisterský studijní obor Geopolitical Studies  3.000 EUR/semestr  (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


navazující magisterský studijní obor International Security Studies 3.000 EUR/semestr  (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)
navazující magisterský studijní obor Economics and Finance 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


navazující magisterský studijní obor Balkan, Eurasian and Central European Studies 3.900 EUR/semestr  (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


navazující magisterský studijní obor Central European Comparative Studies prezenční i kombinovaná forma 3.400 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


navazující magisterský studijní obor  European Studies prezenční i kombinovaná forma 3.500 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


navazující magisterský studijní obor Transatlantic Studies, prezenční forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)
doktorský studijní obor Economics  2000 EUR/semestr


doktorský studijní obor Political Science 2000 EUR/semestr


doktorský studijní obor International Relations  2000 EUR/semestr


doktorský studijní obor Sociology 2000 EUR/semestr


doktorský studijní obor Public and Social Policy  2000 EUR/semestr
Poplatky se hradí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 85033011/0100, vedený u KB pobočky Praha 1, variabilní symbol 211, konstantní symbol 308.
V případech uvedených v čl. 4  přílohy č. 6 Statutu UK může rektor po vyjádření děkana fakulty poplatky spojené se studiem prominout, snížit nebo odložit termín jejich splatnosti.
Nabytím účinnosti tohoto opatření se ruší platnost Opatření děkana 10/2011 – Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2011/2012 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem.                                                                                               PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                    děkan fakulty

 
Za správnost: Alena Stará


vedoucí studijního odděleníOpatření děkana č. 16/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č.  16/2012

Název:Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2012/2013


dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem
Účinnost:


1. října 2012

V Praze dne 2. 4. 2012

                                                                           PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                    děkan fakulty


_____________________________________________________________________________________________
Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2012/2013.


S účinností od  1. 10. 2012 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2012/2013 takto:
a. poplatek za studium delší, než je standardní doba studia daného studijního programu                         zvětšená o jeden rok, ve výši 10.000 Kč za každých dalších započatých  6 měsíců studia (§ 58 odst. 3  Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)
b.  poplatek za studium v dalším studijním programu ve výši 1.000 Kč za každý další započatý jeden rok studia (§ 58 odst. 4 Zákona č. 111/1988 Sb., v platném znění)
c.  poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2012/2013 (§ 58 odst. 1 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)  ve výši 500 Kč, v případě elektronické přihlášky 450 Kč, v případě konaní přijímací zkoušky formou NSZ (Národní srovnávací zkouška)  350 Kč, v případě konání přijímací zkoušky formou NSZ a její druhé části  konané na FSV 450 Kč.
d. poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění):
bakalářský studijní obor Economics and Finance 3 000,- EUR/semestr


navazující magisterský studijní obor International Economic and Political Studies 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


navazující magisterský studijní obor Geopolitical Studies  3.000 EUR/semestr  (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


navazující magisterský studijní obor International Security Studies 3.000 EUR/semestr  (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)
navazující magisterský studijní obor Economics and Finance 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


navazující magisterský studijní obor Balkan, Eurasian and Central European Studies 3.900 EUR/semestr  (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


navazující magisterský studijní obor Central European Comparative Studies prezenční i kombinovaná forma 3.400 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


navazující magisterský studijní obor  European Studies prezenční i kombinovaná forma 3.500 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)


navazující magisterský studijní obor Transatlantic Studies, prezenční forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky)
doktorský studijní obor Economics  2000 EUR/semestr


doktorský studijní obor Political Science 2000 EUR/semestr


doktorský studijní obor International Relations  2000 EUR/semestr


doktorský studijní obor Sociology 2000 EUR/semestr


doktorský studijní obor Public and Social Policy  2000 EUR/semestr
Poplatky se hradí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 85033011/0100, vedený u KB pobočky Praha 1, variabilní symbol 211, konstantní symbol 308.
V případech uvedených v čl. 4  přílohy č. 6 Statutu UK může rektor po vyjádření děkana fakulty poplatky spojené se studiem prominout, snížit nebo odložit termín jejich splatnosti.
Nabytím účinnosti tohoto opatření se ruší platnost Opatření děkana 10/2011 – Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2011/2012 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem.                                                                                               PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                    děkan fakulty

 
Za správnost: Alena Stará


vedoucí studijního oddělení