Opatření děkana č.13/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 13/2012Název:Zrušení platnosti vybraných opatření děkanaÚčinnost: 20. 3. 2012V Praze dne 19. 3. 2012                                                              

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                             děkan fakulty
V souvislosti s provedenou revizí opatření děkana ruším z důvodu časově omezené platnosti a nevyužitelnosti platnost následujících opatření děkana.

 • Opatření děkana č. 15/2010 – 17. 5. 2010


  Harmonogram akademického roku 2010/2011


 • Opatření děkana č. 2/2011 - 6. 1. 2011


  Rozpočtové provizórium


 • Opatření děkana č. 6/2011 – 15. 2. 2011


  Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2011


 • Opatření děkana č. 30/2011 – 24. 8. 2011


  Zápis ke studiu v akademickém roce 2011/2012


 • Opatření děkana č. 33/2011 – 9. 9. 2011


  Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí.


 • Opatření děkana č. 34/2011 – 3. 10. 2011


  Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2011


 • Opatření děkana č. 35/2011 – 14. 10. 2011


  Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV                                                                                 


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                  děkan fakulty


Za správnost: Ing. Jindřich Kolek


                       tajemník fakulty             Opatření děkana č.13/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 13/2012Název:Zrušení platnosti vybraných opatření děkanaÚčinnost: 20. 3. 2012V Praze dne 19. 3. 2012                                                              

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                             děkan fakulty
V souvislosti s provedenou revizí opatření děkana ruším z důvodu časově omezené platnosti a nevyužitelnosti platnost následujících opatření děkana.


                                                                                 


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                  děkan fakulty


Za správnost: Ing. Jindřich Kolek


                       tajemník fakulty