Opatření děkana č. 12/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 12/2012 Název:

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2012

Účinnost:16. března 2012V Praze dne 12. března 2012
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty


S odvolání na § 218 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto opatření k čerpání dovolené v roce 2012: 1. Délka řádné dovolené na zotavenou činí:

  • 40 pracovních dní u akademických pracovníků,

  • 25 pracovních dní u ostatních zaměstnanců.

 2. Tímto opatřením stanovuji povinnost vyčerpat minimálně 35 pracovních dní dovolené u akademických pracovníků a 20 pracovních dní dovolené u ostatních zaměstnanců za rok 2012 do 31. 12. 2012 (pokud má zaměstnanec na výše stanovený počet dní dovolené nárok).


  Dovolenou čerpají zaměstnanci podle rozvrhu čerpání dovolených, který stanoví vedoucí pracoviště.  Ředitelé institutů, vedoucí součástí a vedoucí oddělení děkanátu vypracují do 31. 5. 2012 plán dovolených v roce 2012 a předají ho k rukám tajemníka fakulty. Součástí plánu dovolených bude i rozpis služeb na institutech a součástech v průběhu července a srpna 2012.


 3. Do následujícího kalendářního roku lze převést maximálně 5 pracovních dní dovolené u všech zaměstnanců.

 4. Navržení plánu dovolených je plně v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť, kteří mají současně možnost v něm provádět změny podle okamžitých potřeb pracoviště i zaměstnanců, avšak s podmínkou, že bude dodrženo zastoupení vedoucího pracoviště.

 5. Vedoucí pracovníci odpovídají děkanovi fakulty za čerpání dovolené na jimi řízeném pracovišti v souladu s tímto opatřením.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty


Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek, MBA


tajemník

Opatření děkana č. 12/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 12/2012 Název:

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2012

Účinnost:16. března 2012V Praze dne 12. března 2012
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty


S odvolání na § 218 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto opatření k čerpání dovolené v roce 2012: 1. Délka řádné dovolené na zotavenou činí:

  • 40 pracovních dní u akademických pracovníků,

  • 25 pracovních dní u ostatních zaměstnanců.

 2. Tímto opatřením stanovuji povinnost vyčerpat minimálně 35 pracovních dní dovolené u akademických pracovníků a 20 pracovních dní dovolené u ostatních zaměstnanců za rok 2012 do 31. 12. 2012 (pokud má zaměstnanec na výše stanovený počet dní dovolené nárok).


  Dovolenou čerpají zaměstnanci podle rozvrhu čerpání dovolených, který stanoví vedoucí pracoviště.  Ředitelé institutů, vedoucí součástí a vedoucí oddělení děkanátu vypracují do 31. 5. 2012 plán dovolených v roce 2012 a předají ho k rukám tajemníka fakulty. Součástí plánu dovolených bude i rozpis služeb na institutech a součástech v průběhu července a srpna 2012.


 3. Do následujícího kalendářního roku lze převést maximálně 5 pracovních dní dovolené u všech zaměstnanců.

 4. Navržení plánu dovolených je plně v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť, kteří mají současně možnost v něm provádět změny podle okamžitých potřeb pracoviště i zaměstnanců, avšak s podmínkou, že bude dodrženo zastoupení vedoucího pracoviště.

 5. Vedoucí pracovníci odpovídají děkanovi fakulty za čerpání dovolené na jimi řízeném pracovišti v souladu s tímto opatřením.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty


Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek, MBA


tajemník