Dodatek č. 1 k opatření děkana č.36/2010
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, fakulta sociálních věd


Dodatek č. 1


 k opatření děkana č. 36/2010
Název:

  Stanovení ceny za pronájem místnosti č. 115 v budově Hollar  

Účinnost:1. 3. 2012
V Praze dne 17. února 2012

                                                                                         PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                             děkan fakulty
                                                                  

Cena za 1 hod. pronájmu v posluchárně č. 115  stanovuji takto:Hollar

Posluchárna č. 115                             250,- Kč/hod.

Kapacita místnosti: 48 míst
Vybavení:


  • pevný dataprojektor

  • stolní PC, připojení k internetu

  • přípojná místa pro notebook u každého místa na sezení

  • místnost je pokryta WIFIZ této ceny  může být poskytnuta ve zcela výjimečných případech sleva maximálně do výše 25 %. Poskytnutí slevy musí být předem projednáno a odsouhlaseno vedením fakulty.

Cena je stanovena bez DPH.   


                                                                                   PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                       děkan fakulty
Zpracovala: Bludská Jana


                  vedoucí ekonomického oddělení Dodatek č. 1 k opatření děkana č.36/2010

Univerzita Karlova v Praze, fakulta sociálních věd


Dodatek č. 1


 k opatření děkana č. 36/2010
Název:

  Stanovení ceny za pronájem místnosti č. 115 v budově Hollar  

Účinnost:1. 3. 2012
V Praze dne 17. února 2012

                                                                                         PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                             děkan fakulty
                                                                  

Cena za 1 hod. pronájmu v posluchárně č. 115  stanovuji takto:Hollar

Posluchárna č. 115                             250,- Kč/hod.

Kapacita místnosti: 48 míst
Vybavení:
Z této ceny  může být poskytnuta ve zcela výjimečných případech sleva maximálně do výše 25 %. Poskytnutí slevy musí být předem projednáno a odsouhlaseno vedením fakulty.

Cena je stanovena bez DPH.   


                                                                                   PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                       děkan fakulty
Zpracovala: Bludská Jana


                  vedoucí ekonomického oddělení