Opatření děkana č. 10/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 10/2012Název:

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2012

Účinnost:

1. 3. 2012
V Praze dne 15. února 2012

                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                   děkan fakulty


V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji na základě výsledků hospodaření za rok 2011 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti, za placené služby hlavní činnosti a rozpočtů grantových projektů.


Pro rok 2012 jsou stanoveny tyto sazby:
provozní režie                       10 %                                      


správní režie                           9 %

                                                       


                  


     
                                                                                    PhDr. Jakub Končelík, Ph.D


                                                                                                   děkan fakulty


Zpracovala:  Bludská Jana


vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 10/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 10/2012Název:

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2012

Účinnost:

1. 3. 2012
V Praze dne 15. února 2012

                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                   děkan fakulty


V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji na základě výsledků hospodaření za rok 2011 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti, za placené služby hlavní činnosti a rozpočtů grantových projektů.


Pro rok 2012 jsou stanoveny tyto sazby:
provozní režie                       10 %                                      


správní režie                           9 %

                                                       


                  


     
                                                                                    PhDr. Jakub Končelík, Ph.D


                                                                                                   děkan fakulty


Zpracovala:  Bludská Jana


vedoucí ekonomického oddělení