Opatření děkana č. 8/2012
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 8/2012  Název:

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání  


Institutu mezinárodních studií

Účinnost:


10. února  2012

V Praze dne 9. února 2012
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty


 


     Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracovaných předběžných  kalkulací, stanovuji ceny za účast na výše uvedených programech takto:  


Kurzy mezinárodních teritoriálních studií:


  • specializace pro obor mezinárodní  teritoriální  studia                      2 500,- Kč

  • specializace pro obor česko-německá studia                                 2 500,- Kč
     Termíny konání a další informace k podávání přihlášek a k provádění úhrady budou  zveřejněny na www. stránkách fakulty.

                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakulty

Příloha: Kalkulace


Zpracovala:  Bludská Jana


vedoucí ekonomického odděleníOpatření děkana č. 8/2012
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 8/2012  Název:

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání  


Institutu mezinárodních studií

Účinnost:


10. února  2012

V Praze dne 9. února 2012
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty


 


     Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracovaných předběžných  kalkulací, stanovuji ceny za účast na výše uvedených programech takto:  


Kurzy mezinárodních teritoriálních studií:

     Termíny konání a další informace k podávání přihlášek a k provádění úhrady budou  zveřejněny na www. stránkách fakulty.

                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakulty

Příloha: Kalkulace


Zpracovala:  Bludská Jana


vedoucí ekonomického oddělení