Ediční komise
Věda a výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Ediční komise FSV UK

Předseda

  • PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Místopředseda - děkanem pověřený výkonem pravomocí předsedy ediční komise

  • PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Členové

  • PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.

  • doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

  • Petr Janský, Ph.D.

  • PhDr. Malvína Krausz-Hladká, Ph.D.

  • Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

  • Mgr. Jitka Štruncová

Tajemník

  • Bc. Simona Voráčková


JEDNACÍ ŘÁD


Fakultní monografie

Žádost o vydání monografie na FSV UK

Opatření děkana č. 5/2013, Podpora vydávání monografií na FSV UK

Náležitosti odborné knihy dle Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Formulář recenzního posudku


U vydaných publikací podpořených ve smyslu Opatření děkana č. 5/2013 musí být v knize uvedena afinitní formulace:

"Tato monografie vznikla v rámci systému podpory fakultních monografií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy."

nebo v anglické verzi:

"The monograph has been published with the support of the Faculty of Social Sciences, Charles University."


Fakultní odborné časopisy

Časopisy

Principy financování fakultních časopisů


Zápisy ze zasedání

Datum konání

Hlavní témata

15. 05. 2017

1) projednání aktuálně zpracovávaných textů

2) projednání podpory fakultních časopisů

10. 04. 2017

1) hodnocení fakultních časopisů za rok 2016

2) projednání aktuálně zpracovávaných textů

3) doplnění informací ke změně názvu ve fakulntním odborném časopise The Annual of Language & Politics and Politics of Identity

06. 03. 2017

1) nominace na Soutěž monografií 2017

2) projednání aktuálně zpracovávaných textů

3) informace o změnách ve fakulntním odborném časopise The Annual of Language & Politics and Politics of Identity

30. 01. 2017

1) projednání aktuálně zpracovávaných textů

2) projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vydání publikace Dějiny českých médií v nakladatesltví Grada

3) informace o vydávání fakultního časopisu Acta Politologica v on-line verzi

4) schválení přidělení ISBN

12. 12. 2016

1) projednání aktuálně zpracovávaných textů

2) žádost o projednání licenčního režimu fakultního časopisu AUC ST s Nakladatelstvím Karolinum

7. 11. 2016

Ediční plán 2017

1) projednání aktuálně zpracovaných textů

2) schválení edičního plánu pro Nakladatelství Karolinum pro rok 2017

10. 10. 2016

1) projednání zpracovávaných textů

13. 05. 2016

Principy financování časopisů od 2017

1) principy financování fakultních odborných časopisů na FSV UK

2) projednání zpracovávaných textů

18. 04. 2016

1) hodnocení fakultních časopisů za rok 2015 - doplnění informací

2) projednání zpracovávaných textů

22. 02. 2016

1) hodnocení fakultních časopisů za rok 2015

2) projednání zpracovávaných textů

30. 11. 2015

1) závazný postup při vydávání monografie v nakladatelství Karolinum

2) ediční plán pro nakladatelství Karolinum na rok 2016

3) postup při nedoporučujícím posudku

4) projednání zpracovávaných textů

05. 10. 2015

1) projednání zpracovávaných textů

27. 04. 2015


1) hodnocení fakultních časopisů za rok 2014

2) projednání zpracovávaných textů

23. 03. 2015

Formulář recenzního posudku

1) nominace na Soutěž monografií 2015

2) projednání zpracovávaných textů

15. 12. 2014

Ediční plán 2015

1) projednání zpracovávaných textů

2) schválení edičního plánu pro nakladatelství Karolinum pro rok 2015

3) formulář recenzního posudku

13. 10. 2014

1) projednání zpracovávaných textů


05. 05. 2014

1) projednání zpracovávaných textů

2) hodnocení fakultních časopisů za 2. pol. 2013

3) diskuse o postupu přidělování ISBN na fakultě


03. 03. 2014

1) projednání zpracovávaných textů

2) diskuse o návrhu formuláře recenzních posudků

16. 12. 2013

Ediční plán 2014

1) projednání zpracovávaných textů

2) schválení edičního plánu pro nakladatelství Karolinum na rok 2014, viz příloha23. 09. 2013

1) schválení Jednacího řádu fakulty

2) navržení změn Edičního řádu fakulty

3) projednání zpracovávaných textů

4) hodnocení fakultních časopisů za 1. pol. 2013


27. 05. 2013

1) projednání možnosti vytvoření jednacího řádu

2) projednání zpracovávaných textů


08. 04. 2013

1) projednání zpracovávaných textů

2) diskuse k upravené verzi Principů financování fakultních odborných periodik na UK FSV

3) změna Opatření děkana č. 5/2013


04. 03. 2013

1) diskuse k navrženým změnám Principů financování fakultních odborných periodik na UK FSV

2) nominace na Soutěž monografií 2013

3) projednání zpracovávaných textů


04. 02. 2013

1) diskuse se šéfredaktory fakultních časopisů k Principům financování fakultních odborných periodik na UK FSV

2) hodnocení fakultních časopisů za 2. pololetí 2012

3) novelizace Opatření děkana č. 39/2011


07. 01. 2013

1) manuál pro žádost o podporu monografií využitou na překlad do cizího jazyka

2) manuál pro vydání publikace na UK FSV pro texty nežádající o podporu fakultních monografií

3) projednání zpracovávaných textů v rámci podpory fakultních monografií


12. 11. 2012

Ediční plán 2013

1) financování překladů monografií do cizího jazyka v rámci podpory fakultních monografií

2) schválení edičního plánu pro nakladatelství Karolinum na rok 2013, viz příloha

3) projednání názvu fakultní monografické řady

4) zpracovávané texty v rámci podpory vydávání fakultních monografií20. 09. 2012

1) hodnocení fakultních časopisů za 1. pololetí 2012

2) zpracovávané texty v rámci podpory vydávání fakultních monografií

3) ediční plán pro Nakladatelství Karolinum

4) agenda fakultní monografické řady02. 05. 2012

1) seznámení s rozpočtem ediční komise na rok 2012

2) hodnocení fakultních časopisů za 2. pololetí 2011

3) využití fakultní podpory monografií na překlady do cizího jazyka, zpětné vyplacení fakultní podpory

4) zpracovávané texty v rámci podpory vydávání fakultních monografií

29. 02. 2012

Tabulka výpočtu podpory

1) jednání o možné fakultní monografické řadě, informace o možnostech nakladatelství Karolinum

2) schválení formuláře žádosti o podporu na vydání fakultní monografie

3) možnost rozšíření Opatření děkana č. 39/2011 o prvek překladu monografie do cizího jazyka

21. 12. 2011

1) předložení metodických pokynů k Opatření děkana č. 39/2011

2) diskuze nad klíčovými záležitostmi spojenými s vydáváním fakultních monografií


02. 11. 2011

1) projednání návrhu Opatření děkana na podporu vydávání monografií na UK FSV

2) projednání plnění stanovených kritérií u časopisů vydávaných na UK FSV a rozhodnutí o připsání příspěvku na činnost časopisů na II. pololetí roku 2011


27. 06. 2011

1) diskuze o podpoře monografií vydávaných na UK FSV

2) revize Edičního řádu UK FSV


16. 05. 2011

1) komplexní zhodnocení a diskuse, ve které se kladl zřetel na upřesnění každého jednotlivého bodu nově vznikajícího Opatření děkana na podporu vydávání monografií na UK FSV


06. 04. 2011

1) metodika podpory fakultních časopisů

2) návrh na rozdělení zbývajících fin.prostředků na podporu vydávání monografií


23. 02. 2011

1) podpora fakultních časopisů-projednání materiálů

2) personální složení EK a její působnost v budoucnosti

Ediční komise

Ediční komise FSV UK

Předseda

Místopředseda - děkanem pověřený výkonem pravomocí předsedy ediční komise

Členové

Tajemník


JEDNACÍ ŘÁD


Fakultní monografie

Žádost o vydání monografie na FSV UK

Opatření děkana č. 5/2013, Podpora vydávání monografií na FSV UK

Náležitosti odborné knihy dle Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Formulář recenzního posudku


U vydaných publikací podpořených ve smyslu Opatření děkana č. 5/2013 musí být v knize uvedena afinitní formulace:

"Tato monografie vznikla v rámci systému podpory fakultních monografií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy."

nebo v anglické verzi:

"The monograph has been published with the support of the Faculty of Social Sciences, Charles University."


Fakultní odborné časopisy

Časopisy

Principy financování fakultních časopisů


Zápisy ze zasedání

Datum konání

Hlavní témata

15. 05. 2017

1) projednání aktuálně zpracovávaných textů

2) projednání podpory fakultních časopisů

10. 04. 2017

1) hodnocení fakultních časopisů za rok 2016

2) projednání aktuálně zpracovávaných textů

3) doplnění informací ke změně názvu ve fakulntním odborném časopise The Annual of Language & Politics and Politics of Identity

06. 03. 2017

1) nominace na Soutěž monografií 2017

2) projednání aktuálně zpracovávaných textů

3) informace o změnách ve fakulntním odborném časopise The Annual of Language & Politics and Politics of Identity

30. 01. 2017

1) projednání aktuálně zpracovávaných textů

2) projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vydání publikace Dějiny českých médií v nakladatesltví Grada

3) informace o vydávání fakultního časopisu Acta Politologica v on-line verzi

4) schválení přidělení ISBN

12. 12. 2016

1) projednání aktuálně zpracovávaných textů

2) žádost o projednání licenčního režimu fakultního časopisu AUC ST s Nakladatelstvím Karolinum

7. 11. 2016

Ediční plán 2017

1) projednání aktuálně zpracovaných textů

2) schválení edičního plánu pro Nakladatelství Karolinum pro rok 2017

10. 10. 2016

1) projednání zpracovávaných textů

13. 05. 2016

Principy financování časopisů od 2017

1) principy financování fakultních odborných časopisů na FSV UK

2) projednání zpracovávaných textů

18. 04. 2016

1) hodnocení fakultních časopisů za rok 2015 - doplnění informací

2) projednání zpracovávaných textů

22. 02. 2016

1) hodnocení fakultních časopisů za rok 2015

2) projednání zpracovávaných textů

30. 11. 2015

1) závazný postup při vydávání monografie v nakladatelství Karolinum

2) ediční plán pro nakladatelství Karolinum na rok 2016

3) postup při nedoporučujícím posudku

4) projednání zpracovávaných textů

05. 10. 2015

1) projednání zpracovávaných textů

27. 04. 2015


1) hodnocení fakultních časopisů za rok 2014

2) projednání zpracovávaných textů

23. 03. 2015

Formulář recenzního posudku

1) nominace na Soutěž monografií 2015

2) projednání zpracovávaných textů

15. 12. 2014

Ediční plán 2015

1) projednání zpracovávaných textů

2) schválení edičního plánu pro nakladatelství Karolinum pro rok 2015

3) formulář recenzního posudku

13. 10. 2014

1) projednání zpracovávaných textů


05. 05. 2014

1) projednání zpracovávaných textů

2) hodnocení fakultních časopisů za 2. pol. 2013

3) diskuse o postupu přidělování ISBN na fakultě


03. 03. 2014

1) projednání zpracovávaných textů

2) diskuse o návrhu formuláře recenzních posudků

16. 12. 2013

Ediční plán 2014

1) projednání zpracovávaných textů

2) schválení edičního plánu pro nakladatelství Karolinum na rok 2014, viz příloha23. 09. 2013

1) schválení Jednacího řádu fakulty

2) navržení změn Edičního řádu fakulty

3) projednání zpracovávaných textů

4) hodnocení fakultních časopisů za 1. pol. 2013


27. 05. 2013

1) projednání možnosti vytvoření jednacího řádu

2) projednání zpracovávaných textů


08. 04. 2013

1) projednání zpracovávaných textů

2) diskuse k upravené verzi Principů financování fakultních odborných periodik na UK FSV

3) změna Opatření děkana č. 5/2013


04. 03. 2013

1) diskuse k navrženým změnám Principů financování fakultních odborných periodik na UK FSV

2) nominace na Soutěž monografií 2013

3) projednání zpracovávaných textů


04. 02. 2013

1) diskuse se šéfredaktory fakultních časopisů k Principům financování fakultních odborných periodik na UK FSV

2) hodnocení fakultních časopisů za 2. pololetí 2012

3) novelizace Opatření děkana č. 39/2011


07. 01. 2013

1) manuál pro žádost o podporu monografií využitou na překlad do cizího jazyka

2) manuál pro vydání publikace na UK FSV pro texty nežádající o podporu fakultních monografií

3) projednání zpracovávaných textů v rámci podpory fakultních monografií


12. 11. 2012

Ediční plán 2013

1) financování překladů monografií do cizího jazyka v rámci podpory fakultních monografií

2) schválení edičního plánu pro nakladatelství Karolinum na rok 2013, viz příloha

3) projednání názvu fakultní monografické řady

4) zpracovávané texty v rámci podpory vydávání fakultních monografií20. 09. 2012

1) hodnocení fakultních časopisů za 1. pololetí 2012

2) zpracovávané texty v rámci podpory vydávání fakultních monografií

3) ediční plán pro Nakladatelství Karolinum

4) agenda fakultní monografické řady02. 05. 2012

1) seznámení s rozpočtem ediční komise na rok 2012

2) hodnocení fakultních časopisů za 2. pololetí 2011

3) využití fakultní podpory monografií na překlady do cizího jazyka, zpětné vyplacení fakultní podpory

4) zpracovávané texty v rámci podpory vydávání fakultních monografií

29. 02. 2012

Tabulka výpočtu podpory

1) jednání o možné fakultní monografické řadě, informace o možnostech nakladatelství Karolinum

2) schválení formuláře žádosti o podporu na vydání fakultní monografie

3) možnost rozšíření Opatření děkana č. 39/2011 o prvek překladu monografie do cizího jazyka

21. 12. 2011

1) předložení metodických pokynů k Opatření děkana č. 39/2011

2) diskuze nad klíčovými záležitostmi spojenými s vydáváním fakultních monografií


02. 11. 2011

1) projednání návrhu Opatření děkana na podporu vydávání monografií na UK FSV

2) projednání plnění stanovených kritérií u časopisů vydávaných na UK FSV a rozhodnutí o připsání příspěvku na činnost časopisů na II. pololetí roku 2011


27. 06. 2011

1) diskuze o podpoře monografií vydávaných na UK FSV

2) revize Edičního řádu UK FSV


16. 05. 2011

1) komplexní zhodnocení a diskuse, ve které se kladl zřetel na upřesnění každého jednotlivého bodu nově vznikajícího Opatření děkana na podporu vydávání monografií na UK FSV


06. 04. 2011

1) metodika podpory fakultních časopisů

2) návrh na rozdělení zbývajících fin.prostředků na podporu vydávání monografií


23. 02. 2011

1) podpora fakultních časopisů-projednání materiálů

2) personální složení EK a její působnost v budoucnosti