Opatření děkana č. 7/2012
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 7/2012 Název:

Poskytování náhrad při zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV


– dodatek č. 6 k pokynu tajemnice č. 7/2007Účinnost:


1. ledna 2012
V Praze dne 28. prosince 2012
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty
Zahraniční stravné
Základní sazby stravného při zahraničních pracovních cestách zaměstnanců pro rok 2012 jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva financí č. 379/2011 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012, ze dne 28. listopadu 2011
Rozhodujícími ustanoveními, podle kterých se stanoví výše zahraničního stravného, jsou ustanovení § 170 odst. 3 a 4 zákoníku práce, která zní takto:
„(3) Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby podle odstavce 2, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na stravné podle § 163 nebo §176. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.(4) Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají. Doby, za které nevznikne zaměstnanci právo na zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí stravného podle § 163.


Doba strávená mimo území ČRSazbadéle než 18 hodinplná základní sazba12.01 až 18 hodin2/3 základní sazby1 až 12 hodin1/3 základní sazbyméně než 1 hodina0
Jestliže zaměstnanci v kalendářním dni vzniklo právo na tuzemské stravné, pak

 1. pokud byl tento den v zahraničí celkem déle než 5 hodin, přísluší mu zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby,

 2. nebyl-li tento den v zahraničí déle než 5 hodin, tj. byl-li v zahraničí nejdéle 5 hodin, zahraniční stravné mu nepřísluší a tato doba, za kterou mu zahraniční stravné nepřísluší, se připočítává k tuzemské části příslušné zahraniční pracovní cesty v tomto dni.Zahraniční stravné při bezplatně poskytnutém jídle

§ 179 odst. 3 zákoníku práce zní:


Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty v zahraničí poskytnuto bezplatné jídlo,


přísluší zaměstnanci zahraniční stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 1. 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,

 2. 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,

 3. 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

Podle § 179 odst. 4 zákoníku práce zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá

 1. 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,

 2. 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.Kapesné
Podle ustanovení § 180 zákoníku práce může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného stanoveného podle § 170 odst. 3, které zaměstnanci přísluší po povinném snížení za bezplatně poskytnuté jídlo podle § 179 odst. 3 a 4 zákoníku práce. Pokud zaměstnanci zahraniční stravné nepřísluší, nelze mu poskytnout ani kapesné.                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty


Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek


tajemníkOpatření děkana č. 7/2012Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 7/2012 Název:

Poskytování náhrad při zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV


– dodatek č. 6 k pokynu tajemnice č. 7/2007Účinnost:


1. ledna 2012
V Praze dne 28. prosince 2012
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty
Zahraniční stravné
Základní sazby stravného při zahraničních pracovních cestách zaměstnanců pro rok 2012 jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva financí č. 379/2011 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012, ze dne 28. listopadu 2011
Rozhodujícími ustanoveními, podle kterých se stanoví výše zahraničního stravného, jsou ustanovení § 170 odst. 3 a 4 zákoníku práce, která zní takto:
„(3) Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby podle odstavce 2, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na stravné podle § 163 nebo §176. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.(4) Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají. Doby, za které nevznikne zaměstnanci právo na zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí stravného podle § 163.


Doba strávená mimo území ČRSazbadéle než 18 hodinplná základní sazba12.01 až 18 hodin2/3 základní sazby1 až 12 hodin1/3 základní sazbyméně než 1 hodina0
Jestliže zaměstnanci v kalendářním dni vzniklo právo na tuzemské stravné, pak

 1. pokud byl tento den v zahraničí celkem déle než 5 hodin, přísluší mu zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby,

 2. nebyl-li tento den v zahraničí déle než 5 hodin, tj. byl-li v zahraničí nejdéle 5 hodin, zahraniční stravné mu nepřísluší a tato doba, za kterou mu zahraniční stravné nepřísluší, se připočítává k tuzemské části příslušné zahraniční pracovní cesty v tomto dni.Zahraniční stravné při bezplatně poskytnutém jídle

§ 179 odst. 3 zákoníku práce zní:


Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty v zahraničí poskytnuto bezplatné jídlo,


přísluší zaměstnanci zahraniční stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 1. 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,

 2. 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,

 3. 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

Podle § 179 odst. 4 zákoníku práce zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá

 1. 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,

 2. 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.Kapesné
Podle ustanovení § 180 zákoníku práce může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného stanoveného podle § 170 odst. 3, které zaměstnanci přísluší po povinném snížení za bezplatně poskytnuté jídlo podle § 179 odst. 3 a 4 zákoníku práce. Pokud zaměstnanci zahraniční stravné nepřísluší, nelze mu poskytnout ani kapesné.                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty


Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek


tajemník