Opatření děkana č. 3/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 3/2012Název:

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK („SZŘUK“) a


Pravidel pro organizaci studia UK FSV („Pravidla“)     Účinnost:


16. ledna 2012V Praze dne 13. 1. 2012
                                                                                                        PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                            děkan fakulty

Na základě čl. 10 odst. 1 Statutu Fakulty sociálních věd pověřuji výkonem některých činností, souvisejících s uskutečňováním studijních programů tyto akademické funkcionáře:


  • Uznáváním studijních povinností splněných v minulosti na fakultě nebo na jiné fakultě univerzity anebo na jiné vysoké škole podle čl. 16 odst. 3 Pravidel garanta studijního programu, za jehož součást má být předmětná splněná studijní povinnost uznána.

  • Schvalováním žádostí o přerušení studia podle čl. 5 odst. 2 SZŘ UK proděkana pro studijní záležitosti.

  • Přerušením studia a jeho ukončením podle čl. 5 odst. 2 SZŘ UK proděkana pro studijní záležitosti.

  • Schvalováním žádostí o přestupu mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož studijního programu dle čl. 6 odst. 2 Pravidel proděkana pro studijní záležitosti.

  • Schvalováním žádostí o dodatečnou registraci předmětu dle čl. 14 odst. 7 Pravidel pro organizaci studia proděkana pro studijní záležitosti.

  • Schvalováním žádostí o výmaz registrace předmětu dle čl. 14 odst. 8 Pravidel pro organizaci studia proděkana pro studijní záležitosti.

  • Schvalováním individuálního studijního plánu dle 4 odst. 12 SZŘ UK a čl. 5 Pravidel proděkana pro studijní záležitosti.Ve všech těchto záležitostech má student právo odvolat se proti rozhodnutí pověřeného funkcionáře k děkanovi.
Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 17/2011.


 


                                                                                                      PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                   děkan fakulty
Za správnost:


PhDr. Ing. Petr Soukup


proděkan pro studijní záležitosti

Opatření děkana č. 3/2012
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 3/2012Název:

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK („SZŘUK“) a


Pravidel pro organizaci studia UK FSV („Pravidla“)     Účinnost:


16. ledna 2012V Praze dne 13. 1. 2012
                                                                                                        PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                            děkan fakulty

Na základě čl. 10 odst. 1 Statutu Fakulty sociálních věd pověřuji výkonem některých činností, souvisejících s uskutečňováním studijních programů tyto akademické funkcionáře:
Ve všech těchto záležitostech má student právo odvolat se proti rozhodnutí pověřeného funkcionáře k děkanovi.
Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 17/2011.


 


                                                                                                      PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                   děkan fakulty
Za správnost:


PhDr. Ing. Petr Soukup


proděkan pro studijní záležitosti