Opatření děkana č. 2/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 2/2012Název:

Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 5 k pokynu tajemnice č. 7/2007     Účinnost:


1. ledna 2012
V Praze dne 9. 1. 2012                                                                                                         PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                            děkan fakulty

S účinností od 1. ledna 2012 se vyhláškou MPSV č. 429/2011 Sb. mění pro účely poskytování cestovních náhrad sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, průměrná cena pohonných hmot a sazby stravného při tuzemských pracovních cestách takto:Sazba základní náhrady podle § 157 odst. 4 zákoníku práce  za používání silničních motorových vozidel


na:
3,70 Kč za 1km jízdy u osobních silničních motorových vozidel.


Průměrné ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 zákoníku práce


34,90 Kč / 1 litrbenzin 95 O36,80 Kč / 1 litrbenzin 98 O34,70 Kč / 1 litrmotorová nafta


Tuzemské  stravné


Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců v roce 2012 jsou stanoveny podle  § 176 odst. 1 zákoníku práce pro zaměstnance FSV takto:


Při pracovní cestě v trvání  5  -  12 hodin                              64 Kč
Při pracovní cestě v trvání nad 12  -  18 hodin                      96 Kč
Při pracovní cestě v trvání  nad 18 hodin                            151 Kč
Tímto opatřením se ruší opatření tajemnice č. 3/2011 ze dne 30. 12. 2010.


                                                                                                      PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                   děkan fakulty

Za správnost: Jana  Bludská


vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 2/2012
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 2/2012Název:

Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 5 k pokynu tajemnice č. 7/2007     Účinnost:


1. ledna 2012
V Praze dne 9. 1. 2012                                                                                                         PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                            děkan fakulty

S účinností od 1. ledna 2012 se vyhláškou MPSV č. 429/2011 Sb. mění pro účely poskytování cestovních náhrad sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, průměrná cena pohonných hmot a sazby stravného při tuzemských pracovních cestách takto:Sazba základní náhrady podle § 157 odst. 4 zákoníku práce  za používání silničních motorových vozidel


na:
3,70 Kč za 1km jízdy u osobních silničních motorových vozidel.


Průměrné ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 zákoníku práce


34,90 Kč / 1 litrbenzin 95 O36,80 Kč / 1 litrbenzin 98 O34,70 Kč / 1 litrmotorová nafta


Tuzemské  stravné


Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců v roce 2012 jsou stanoveny podle  § 176 odst. 1 zákoníku práce pro zaměstnance FSV takto:


Při pracovní cestě v trvání  5  -  12 hodin                              64 Kč
Při pracovní cestě v trvání nad 12  -  18 hodin                      96 Kč
Při pracovní cestě v trvání  nad 18 hodin                            151 Kč
Tímto opatřením se ruší opatření tajemnice č. 3/2011 ze dne 30. 12. 2010.


                                                                                                      PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                   děkan fakulty

Za správnost: Jana  Bludská


vedoucí ekonomického oddělení