Opatření děkana č. 1/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č.1/2012Název:


Rozpočtové provizórium
Účinnost: 9. 1. 2011


V Praze dne 6. 1. 2012                                                              

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                             děkan fakulty

S odvoláním na čl. 48 odst. 5 Statutu univerzity a čl. 35 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíčně výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z příspěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2011.


Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí součástí a tajemník fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.

                                                                                  PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                  děkan fakulty


Za správnost: Ing. Jindřich Kolek


                       tajemník fakulty                     Opatření děkana č. 1/2012
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č.1/2012Název:


Rozpočtové provizórium
Účinnost: 9. 1. 2011


V Praze dne 6. 1. 2012                                                              

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                             děkan fakulty

S odvoláním na čl. 48 odst. 5 Statutu univerzity a čl. 35 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíčně výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z příspěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2011.


Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí součástí a tajemník fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.

                                                                                  PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                  děkan fakulty


Za správnost: Ing. Jindřich Kolek


                       tajemník fakulty