Opatření děkana č. 42/2011
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 42/2011Název:
Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference IKSŽ


CEECOM 2012Účinnost:


20. prosince 2011


V Praze dne 20. prosince 2011
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty


Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu konferenčního poplatku na konferenci konanou ve dnech 27. – 28. 4. 2012.

Konferenční poplatek uhrazený do 19. 3. 2012

  • pro účastníka 90 EUR, tj. 2 274,- Kč vč. DPH

  • pro studenta 80 EUR, tj. 2 024,- Kč vč. DPH


Konferenční poplatek uhrazený do 13. 4. 2012

  • pro účastníka 105 EUR, tj. 2 657,- Kč vč. DPH

  • pro studenta   95 EUR, tj. 2 403,- Kč vč. DPH
Konferenční poplatek hrazený v den konání 27. 4. 2012

  • pro účastníka 150 EUR, tj. 3 794,- Kč vč. DPH

  • pro studenta 130 EUR, tj. 2 389,- Kč vč. DPH

Poplatek bude hrazen na účet fakulty č. 85033011/0100 Komerční banka, v. s. 2012, při platbách ze zahraničí s kódem 2012 v textu poznámky příkazu k úhradě.


                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakulty
Za správnost: Bludská Jana


Příloha: Kalkulace

Opatření děkana č. 42/2011

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 42/2011Název:
Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference IKSŽ


CEECOM 2012Účinnost:


20. prosince 2011


V Praze dne 20. prosince 2011
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty


Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu konferenčního poplatku na konferenci konanou ve dnech 27. – 28. 4. 2012.

Konferenční poplatek uhrazený do 19. 3. 2012


Konferenční poplatek uhrazený do 13. 4. 2012
Konferenční poplatek hrazený v den konání 27. 4. 2012

Poplatek bude hrazen na účet fakulty č. 85033011/0100 Komerční banka, v. s. 2012, při platbách ze zahraničí s kódem 2012 v textu poznámky příkazu k úhradě.


                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakulty
Za správnost: Bludská Jana


Příloha: Kalkulace