Opatření děkana č. 42/2011
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:








Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd







Opatření děkana č. 42/2011







Název:




Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference IKSŽ


CEECOM 2012



Účinnost:


20. prosince 2011






V Praze dne 20. prosince 2011




                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty










Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu konferenčního poplatku na konferenci konanou ve dnech 27. – 28. 4. 2012.





Konferenční poplatek uhrazený do 19. 3. 2012

  • pro účastníka 90 EUR, tj. 2 274,- Kč vč. DPH

  • pro studenta 80 EUR, tj. 2 024,- Kč vč. DPH






Konferenční poplatek uhrazený do 13. 4. 2012

  • pro účastníka 105 EUR, tj. 2 657,- Kč vč. DPH

  • pro studenta   95 EUR, tj. 2 403,- Kč vč. DPH




Konferenční poplatek hrazený v den konání 27. 4. 2012

  • pro účastníka 150 EUR, tj. 3 794,- Kč vč. DPH

  • pro studenta 130 EUR, tj. 2 389,- Kč vč. DPH





Poplatek bude hrazen na účet fakulty č. 85033011/0100 Komerční banka, v. s. 2012, při platbách ze zahraničí s kódem 2012 v textu poznámky příkazu k úhradě.






                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakulty








Za správnost: Bludská Jana


Příloha: Kalkulace









Opatření děkana č. 42/2011









Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd







Opatření děkana č. 42/2011







Název:




Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference IKSŽ


CEECOM 2012



Účinnost:


20. prosince 2011






V Praze dne 20. prosince 2011




                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty










Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu konferenčního poplatku na konferenci konanou ve dnech 27. – 28. 4. 2012.





Konferenční poplatek uhrazený do 19. 3. 2012






Konferenční poplatek uhrazený do 13. 4. 2012




Konferenční poplatek hrazený v den konání 27. 4. 2012





Poplatek bude hrazen na účet fakulty č. 85033011/0100 Komerční banka, v. s. 2012, při platbách ze zahraničí s kódem 2012 v textu poznámky příkazu k úhradě.






                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakulty








Za správnost: Bludská Jana


Příloha: Kalkulace