Opatření děkana č. 40/2011
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:  Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 40/2011Název:


 Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitekÚčinnost:


19. 12. 2011
V Praze dne 19. prosince 2011                         


                                                                                      PhDr. Jakub  K o n č e l í k, Ph.D.


                                                                                                      děkan fakulty

Toto opatření upravuje podmínky poskytování příspěvku na výrobu dotovaných fakultních vizitek pro zaměstnance FSV UK.


Příspěvek na výrobu vizitek

  1. FSV UK nabízí příspěvek na výrobu pracovních vizitek zaměstnancům FSV UK. Příspěvek je určen pouze na výrobu vizitek FSV UK připravených v online aplikaci (dostupné na www.mc-cool.cz, přístupové údaje jsou dostupné u referentky pro vnější vztahy) v přednastavené grafické úpravě a které byly schváleny zodpovědnou osobou (referentka pro vnější vztahy).


  2. Nárok na příspěvek na výrobu vizitek mohou uplatňovat pouze zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu, a to s úvazkem ne menším, než 50%. Pracovníci na DPP a DPČ a studenti si hradí vizitky v plné výši sami.


  3. Výše fakultního příspěvku na výrobu vizitek pokrývá 50% výrobních nákladů (při maximálním počtu vizitek 500ks / osobu / ročně), kdy je tento příspěvek placen děkanátem. Při převzetí zakázky zaměstnanec platí plné výrobní náklady, příspěvek získá na pokladně oproti předloženému dokladu o zaplacení.V Praze 19. 12. 2011


PhDr. Jakub K o n č e l í k, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: MgA. Filip Láb, Ph.D., proděkan pro vnější vztahyOpatření děkana č. 40/2011
  Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 40/2011Název:


 Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitekÚčinnost:


19. 12. 2011
V Praze dne 19. prosince 2011                         


                                                                                      PhDr. Jakub  K o n č e l í k, Ph.D.


                                                                                                      děkan fakulty

Toto opatření upravuje podmínky poskytování příspěvku na výrobu dotovaných fakultních vizitek pro zaměstnance FSV UK.


Příspěvek na výrobu vizitek

  1. FSV UK nabízí příspěvek na výrobu pracovních vizitek zaměstnancům FSV UK. Příspěvek je určen pouze na výrobu vizitek FSV UK připravených v online aplikaci (dostupné na www.mc-cool.cz, přístupové údaje jsou dostupné u referentky pro vnější vztahy) v přednastavené grafické úpravě a které byly schváleny zodpovědnou osobou (referentka pro vnější vztahy).


  2. Nárok na příspěvek na výrobu vizitek mohou uplatňovat pouze zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu, a to s úvazkem ne menším, než 50%. Pracovníci na DPP a DPČ a studenti si hradí vizitky v plné výši sami.


  3. Výše fakultního příspěvku na výrobu vizitek pokrývá 50% výrobních nákladů (při maximálním počtu vizitek 500ks / osobu / ročně), kdy je tento příspěvek placen děkanátem. Při převzetí zakázky zaměstnanec platí plné výrobní náklady, příspěvek získá na pokladně oproti předloženému dokladu o zaplacení.V Praze 19. 12. 2011


PhDr. Jakub K o n č e l í k, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: MgA. Filip Láb, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy