Závodní preventivní péče
Práce na fakultě
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Závodní preventivní péče - informace


Dne 8. února 2002 byla uzavřena smlouva o zabezpečení závodní preventivní péče mezi FSV UK a Nestátním zdravotnickým zařízením (MUDr. Viliam Nádassy), ul. 28. října 5, 110 00 Praha 1. Povinnost zajistit závodní preventivní péči ukládá Zákoník práce, zákon č. 20/1966 Sb. v platném znění a zákon č. 48/1997.


Zdravotnické zařízení poskytne zdravotní péči v ordinaci praktické lékařky:


MUDr. Konopková Zuzana

28. října č. 5, 1.p.

110 00 Praha 1

tel. 224 212 533Cena jedné prohlídky činí Kč 400,-- za zaměstnance (hradí organizace, příp. příslušná zdravotní pojišťovna). Zdravotní péče nad rámec této smlouvy, kterou bude zaměstnanec požadovat pro svoji osobní potřebu, bude posuzována jako jeho soukromý požadavek a tuto péči organizace nehradí.

Podrobnější podmínky poskytování závodní preventivní péče budou upřesněny v chystané vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.

Závodní preventivní péče


Závodní preventivní péče - informace


Dne 8. února 2002 byla uzavřena smlouva o zabezpečení závodní preventivní péče mezi FSV UK a Nestátním zdravotnickým zařízením (MUDr. Viliam Nádassy), ul. 28. října 5, 110 00 Praha 1. Povinnost zajistit závodní preventivní péči ukládá Zákoník práce, zákon č. 20/1966 Sb. v platném znění a zákon č. 48/1997.


Zdravotnické zařízení poskytne zdravotní péči v ordinaci praktické lékařky:


MUDr. Konopková Zuzana

28. října č. 5, 1.p.

110 00 Praha 1

tel. 224 212 533Cena jedné prohlídky činí Kč 400,-- za zaměstnance (hradí organizace, příp. příslušná zdravotní pojišťovna). Zdravotní péče nad rámec této smlouvy, kterou bude zaměstnanec požadovat pro svoji osobní potřebu, bude posuzována jako jeho soukromý požadavek a tuto péči organizace nehradí.

Podrobnější podmínky poskytování závodní preventivní péče budou upřesněny v chystané vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.