Opatření děkana č. 38/2011
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 38/2011  


Název:
Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání  

  East goes west – West goes east? – Jarní škola IMS  2012


 Účinnost:


14. listopadu 2011
V Praze dne 14. listopadu 2011
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty

 


     Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 760,- EUR za  osobu a pobyt.


                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakulty
Příloha: Kalkulace


Zpracovala:  Bludská Jana


vedoucí ekonomického odděleníOpatření děkana č. 38/2011Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 38/2011  


Název:
Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání  

  East goes west – West goes east? – Jarní škola IMS  2012


 Účinnost:


14. listopadu 2011
V Praze dne 14. listopadu 2011
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty

 


     Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 760,- EUR za  osobu a pobyt.


                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakulty
Příloha: Kalkulace


Zpracovala:  Bludská Jana


vedoucí ekonomického oddělení