Opatření děkana č. 37/2011
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 37/2011


Název:
Stanovení cen sborníků


Účinnost:


15.11.2011V Praze dne 11. 11. 2011


                                                                                                                    PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                    děkan fakulty
     Na základě podkladů a Matfyzpress Karlín, stanovuji ceny za prodej sborníků Katedry amerických studií a Katedry německých a rakouských studií IMS takto:


Iuvenilia Territorialia II.100,- KčJuvenilia Territorialia III.100,- Kč


     


Uvedené ceny jsou stanoveny včetně DPH ve výši stanovené zákonem.
     
                                                                                    PhDr. Jakub Končelík, Ph.D


                                                                                                  děkan fakulty
Zpracovala:  Bludská Jana


vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 37/2011

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 37/2011


Název:
Stanovení cen sborníků


Účinnost:


15.11.2011V Praze dne 11. 11. 2011


                                                                                                                    PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                    děkan fakulty
     Na základě podkladů a Matfyzpress Karlín, stanovuji ceny za prodej sborníků Katedry amerických studií a Katedry německých a rakouských studií IMS takto:


Iuvenilia Territorialia II.100,- KčJuvenilia Territorialia III.100,- Kč


     


Uvedené ceny jsou stanoveny včetně DPH ve výši stanovené zákonem.
     
                                                                                    PhDr. Jakub Končelík, Ph.D


                                                                                                  děkan fakulty
Zpracovala:  Bludská Jana


vedoucí ekonomického oddělení