Ediční komise
Věda a výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Zápisy ze zasedání ediční komise


Datum konání

Hlavní témata

18.04. 2016

1) hodnocení fakultních časopisů za rok 2015 - doplnění informací

2) projednávání zpracovávaných textů

22.02. 2016

1) hodnocení fakultních časopisů za rok 2015

2) projednávání zpracovávaných textů

30.11. 2015

1) závazný postup při vydávání monografie v nakladatelství Karolinum

2) ediční plán pro nakladatelství Karolinum na rok 2016

3) postup při nedoporučujícím posudků

4) projednávání zpracovávaných textů

05. 10. 2015

1) projednávání zpracovávaných textů

27. 04. 2015


1) hodnocení fakultních časopisů za rok 2014

2) projednávání zpracovávaných textů

23. 03. 2015

Formulář recenzního posudku

1) nominace na Soutěž monografií 2015

2) projednání zpracovávaných textů

15. 12. 2014

Ediční plán 2015

1) projednávání zpracovávaných textů

2) schválení edičního plánu pro nakladatelství Karolinum pro rok 2015

3) formulář recenzního posudku

13. 10. 2014

1) projednání zpracovávaných textů


05. 05. 2014

1) projednání zpracovávaných textů

2) hodnocení fakultních časopisů za 2. pol. 2013

3) diskuse o postupu přidělování ISBN na fakultě

03. 03. 2014

1) projednání zpracovávaných textů

2) diskuse o návrhu formuláře recenzních posudků

16. 12. 2013

Ediční plán 2014

1) projednání zpracovávaných textů

2) schválení edičního plánu pro nakladatelství Karolinum pro rok 2014, viz příloha


23. 09. 2013

1) schválení Jednacího řádu fakulty

2) navržení změn Edičního řádu fakulty

3) projednání zpracovávaných textů

4) hodnocení fakultních časopisů za 1. pol. 2013

27. 05. 2013

1) projednání možnosti vytvoření jednacího řádu

2) projednání zpracovávaných textů


08. 04. 2013

1) projednání zpracovávaných textů

2) diskuse k upravené verzi Principů financování fakultních odborných periodik na UK FSV

3) změna Opatření děkana č. 5/2013


04. 03. 2013

1) diskuse k navrženým změnám Principů financování fakultních odborných periodik na UK FSV

2) nominace na Soutěž monografií 2013

3) projednání zpracovávaných textů


04. 02. 2013

1) diskuse se šéfredaktory fakultních časopisů k Principům financování fakultních odborných periodik na UK FSV

2) hodnocení fakultních časopisů za 2. pololetí 2012

3) novelizace Opatření děkana č. 39/2011


07. 01. 2013

1) Manuál pro žádost o podporu monografií využitou na překlad do cizího jazyka

2) Manuál pro vydání publikace na UK FSV pro texty nežádající o podporu fakultních monografií

3) Projednání zpracovávaných textů v rámci podpory fakultních monografií


12. 11. 2012

Ediční plán 2013

1) Financování překladů monografií do cizího jazyka v rámci podpory fakultních monografií

2) Schválení edičního plánu pro nakladatelství Karolinum pro rok 2013, viz příloha

3) Projednání názvu fakultní monografické řady

4) zpracovávané texty v rámci podpory vydávání fakultních monografií


20. 09. 2012

1) hodnocení fakultních časopisů za 1. pololetí 2012

2) zpracovávané texty v rámci podpory vydávání fakultních monografií

3) ediční plán pro Nakladatelství Karolinum

4) agenda fakultní monografické řady


02. 05. 2012

1) seznámení s rozpočtem ediční komise na rok 2012

2) hodnocení fakultních časopisů za 2. pololetí 2011

3) využití fakultní podpory monografií na překlady do cizího jazyka, zpětné vyplacení fakultní podpory

4) zpracovávané texty v rámci podpory vydávání fakultních monografií


29. 02. 2012


1) jednání o možné fakultní monografické řadě, informace o možnostech nakladatelství Karolinum

2) schválení formuláře žádosti o podporu na vydání fakultní monografie

3) možnost rozšíření Opatření děkana č. 39/2011 o prvek překladu monografie do cizího jazyka

21. 12. 2011


1) předložení metodických pokynů k Opatření děkana č. 39/2011

2) diskuze nad klíčovými záležitostmi spojenými s vydáváním fakultních monografií


02. 11. 2011

1) projednání návrhu Opatření děkana na podporu vydávání monografií na UK FSV

2) projednání plnění stanovených kritérií u časopisů vydávaných na UK FSV a rozhodnutí o připsání

příspěvku na činnost časopisů na II. pololetí roku 2011

27. 06. 2011

1) diskuze o podpoře monografií vydávaných na UK FSV

2) revize Edičního řádu UK FSV

16. 05. 2011

1) komplexní zhodnocení a diskuse, ve které se kladl zřetel na upřesnění každého jednotlivého bodu nově vznikajícího Opatření děkana na podporu vydávání monografií na UK FSV

06. 04. 2011

1) metodika podpory fakultních časopisů

2) návrh na rozdělení zbývajících fin.prostředků na podporu vydávání monografií

23. 02. 2011

1) podpora fakultních časopisů-projednání materiálů

2) personální složení EK a její působnost v budoucnosti


Ediční komiseZápisy ze zasedání ediční komise


Datum konání

Hlavní témata

18.04. 2016

1) hodnocení fakultních časopisů za rok 2015 - doplnění informací

2) projednávání zpracovávaných textů

22.02. 2016

1) hodnocení fakultních časopisů za rok 2015

2) projednávání zpracovávaných textů

30.11. 2015

1) závazný postup při vydávání monografie v nakladatelství Karolinum

2) ediční plán pro nakladatelství Karolinum na rok 2016

3) postup při nedoporučujícím posudků

4) projednávání zpracovávaných textů

05. 10. 2015

1) projednávání zpracovávaných textů

27. 04. 2015


1) hodnocení fakultních časopisů za rok 2014

2) projednávání zpracovávaných textů

23. 03. 2015

Formulář recenzního posudku

1) nominace na Soutěž monografií 2015

2) projednání zpracovávaných textů

15. 12. 2014

Ediční plán 2015

1) projednávání zpracovávaných textů

2) schválení edičního plánu pro nakladatelství Karolinum pro rok 2015

3) formulář recenzního posudku

13. 10. 2014

1) projednání zpracovávaných textů


05. 05. 2014

1) projednání zpracovávaných textů

2) hodnocení fakultních časopisů za 2. pol. 2013

3) diskuse o postupu přidělování ISBN na fakultě

03. 03. 2014

1) projednání zpracovávaných textů

2) diskuse o návrhu formuláře recenzních posudků

16. 12. 2013

Ediční plán 2014

1) projednání zpracovávaných textů

2) schválení edičního plánu pro nakladatelství Karolinum pro rok 2014, viz příloha


23. 09. 2013

1) schválení Jednacího řádu fakulty

2) navržení změn Edičního řádu fakulty

3) projednání zpracovávaných textů

4) hodnocení fakultních časopisů za 1. pol. 2013

27. 05. 2013

1) projednání možnosti vytvoření jednacího řádu

2) projednání zpracovávaných textů


08. 04. 2013

1) projednání zpracovávaných textů

2) diskuse k upravené verzi Principů financování fakultních odborných periodik na UK FSV

3) změna Opatření děkana č. 5/2013


04. 03. 2013

1) diskuse k navrženým změnám Principů financování fakultních odborných periodik na UK FSV

2) nominace na Soutěž monografií 2013

3) projednání zpracovávaných textů


04. 02. 2013

1) diskuse se šéfredaktory fakultních časopisů k Principům financování fakultních odborných periodik na UK FSV

2) hodnocení fakultních časopisů za 2. pololetí 2012

3) novelizace Opatření děkana č. 39/2011


07. 01. 2013

1) Manuál pro žádost o podporu monografií využitou na překlad do cizího jazyka

2) Manuál pro vydání publikace na UK FSV pro texty nežádající o podporu fakultních monografií

3) Projednání zpracovávaných textů v rámci podpory fakultních monografií


12. 11. 2012

Ediční plán 2013

1) Financování překladů monografií do cizího jazyka v rámci podpory fakultních monografií

2) Schválení edičního plánu pro nakladatelství Karolinum pro rok 2013, viz příloha

3) Projednání názvu fakultní monografické řady

4) zpracovávané texty v rámci podpory vydávání fakultních monografií


20. 09. 2012

1) hodnocení fakultních časopisů za 1. pololetí 2012

2) zpracovávané texty v rámci podpory vydávání fakultních monografií

3) ediční plán pro Nakladatelství Karolinum

4) agenda fakultní monografické řady


02. 05. 2012

1) seznámení s rozpočtem ediční komise na rok 2012

2) hodnocení fakultních časopisů za 2. pololetí 2011

3) využití fakultní podpory monografií na překlady do cizího jazyka, zpětné vyplacení fakultní podpory

4) zpracovávané texty v rámci podpory vydávání fakultních monografií


29. 02. 2012


1) jednání o možné fakultní monografické řadě, informace o možnostech nakladatelství Karolinum

2) schválení formuláře žádosti o podporu na vydání fakultní monografie

3) možnost rozšíření Opatření děkana č. 39/2011 o prvek překladu monografie do cizího jazyka

21. 12. 2011


1) předložení metodických pokynů k Opatření děkana č. 39/2011

2) diskuze nad klíčovými záležitostmi spojenými s vydáváním fakultních monografií


02. 11. 2011

1) projednání návrhu Opatření děkana na podporu vydávání monografií na UK FSV

2) projednání plnění stanovených kritérií u časopisů vydávaných na UK FSV a rozhodnutí o připsání

příspěvku na činnost časopisů na II. pololetí roku 2011

27. 06. 2011

1) diskuze o podpoře monografií vydávaných na UK FSV

2) revize Edičního řádu UK FSV

16. 05. 2011

1) komplexní zhodnocení a diskuse, ve které se kladl zřetel na upřesnění každého jednotlivého bodu nově vznikajícího Opatření děkana na podporu vydávání monografií na UK FSV

06. 04. 2011

1) metodika podpory fakultních časopisů

2) návrh na rozdělení zbývajících fin.prostředků na podporu vydávání monografií

23. 02. 2011

1) podpora fakultních časopisů-projednání materiálů

2) personální složení EK a její působnost v budoucnosti