Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí
Ekonomika a provoz
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Zaměstnavatelé mohou zaměstnávat cizince jen na základě povolení k zaměstnání příslušného Úřadu Práce nebo zelené karty. Všichni cizinci, u kterých se vyžaduje povolení k zaměstnání, i občané EU, u kterých se povolení k zaměstnání nevyžaduje, musí být registrováni na  příslušném Úřadu Práce.


Zaměstnavatelé jsou povinni vést evidenci všech cizinců, nejen občanů Evropské Unie, které zaměstnávají.


Informační povinnost zaměstnavatele


Pokud nastoupí do zaměstnání občan EU nebo nastoupí-li cizinec, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání je zaměstnavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušný ÚP ( podle místa výkonu práce), a to nejpozději v den nástupu k výkonu práce.Při skončení zaměstnání je zaměstnavatel povinen do 10 kalendářních dnů od skončení informovat příslušný Úřad Práce. Zaměstnavatel je rovněž povinen informovat Úřad práce, pokud dojde ke změně ( zaměstnanec nenastoupil,ukončil zaměstnání dříve atd.).


K oznámení se použije formulář:


INFORMACE O NÁSTUPU ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE O UKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ


( viz příloha)


Pokyny k vyplnění naleznete na druhé straně příslušného formuláře.


Vyplněné INFORMAČNÍ formuláře je třeba v návaznosti na výše uvedené zaslat vyplněné do mzdového oddělení FSV UK tak, aby nejpozději v den zahájení výkonu práce a nejpozději do 10. kalendářního dne po skončení výkonu zaměstnání mohly být odeslány přes datovou schránku FSV UK příslušnému Úřadu práce.


Vyplněné formuláře lze posílat elektronicky :

Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí

Zaměstnavatelé mohou zaměstnávat cizince jen na základě povolení k zaměstnání příslušného Úřadu Práce nebo zelené karty. Všichni cizinci, u kterých se vyžaduje povolení k zaměstnání, i občané EU, u kterých se povolení k zaměstnání nevyžaduje, musí být registrováni na  příslušném Úřadu Práce.


Zaměstnavatelé jsou povinni vést evidenci všech cizinců, nejen občanů Evropské Unie, které zaměstnávají.


Informační povinnost zaměstnavatele


Pokud nastoupí do zaměstnání občan EU nebo nastoupí-li cizinec, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání je zaměstnavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušný ÚP ( podle místa výkonu práce), a to nejpozději v den nástupu k výkonu práce.Při skončení zaměstnání je zaměstnavatel povinen do 10 kalendářních dnů od skončení informovat příslušný Úřad Práce. Zaměstnavatel je rovněž povinen informovat Úřad práce, pokud dojde ke změně ( zaměstnanec nenastoupil,ukončil zaměstnání dříve atd.).


K oznámení se použije formulář:


INFORMACE O NÁSTUPU ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE O UKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ


( viz příloha)


Pokyny k vyplnění naleznete na druhé straně příslušného formuláře.


Vyplněné INFORMAČNÍ formuláře je třeba v návaznosti na výše uvedené zaslat vyplněné do mzdového oddělení FSV UK tak, aby nejpozději v den zahájení výkonu práce a nejpozději do 10. kalendářního dne po skončení výkonu zaměstnání mohly být odeslány přes datovou schránku FSV UK příslušnému Úřadu práce.


Vyplněné formuláře lze posílat elektronicky :