Rozhodnutí děkana
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Rozhodnutí děkana


kterým se stanovuje cena za poslední semestr v programu I E P SNa základě zpracované kalkulace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, stanovuji cenu za poslední semestr studia v navazujícím magisterské programu International Economic and Political Studies nebo Ekonomické teorie s výukou v anglickém jazyce v případě, že student splnil všechny studijní povinnosti kromě diplomového semináře a pouze píše diplomovou práci.

Cenu včetně závěrečné státní zkoušky stanovuji ve výši 300 EUR.


Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty              
Příloha: kalkulaceV Praze dne 24. června 2004Rozhodnutí děkana

Rozhodnutí děkana


kterým se stanovuje cena za poslední semestr v programu I E P SNa základě zpracované kalkulace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, stanovuji cenu za poslední semestr studia v navazujícím magisterské programu International Economic and Political Studies nebo Ekonomické teorie s výukou v anglickém jazyce v případě, že student splnil všechny studijní povinnosti kromě diplomového semináře a pouze píše diplomovou práci.

Cenu včetně závěrečné státní zkoušky stanovuji ve výši 300 EUR.


Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty              
Příloha: kalkulaceV Praze dne 24. června 2004