Dodatek č. 1 k rozhodnutí děkana č. 5/2007
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Dodatek č. 1 k rozhodnutí děkana č. 5/2007
V ě c :      Stanovení cen za pronájem místností v budově Hollar a OpletalovaTímto dodatkem stanovuji cenu za pronájem místnosti č. 601 v Opletalově ulici, a to ve  výši 150,- Kč.


Jedná se o cenu smluvní  a je stanovena bez DPH.


Z ceny je možno ve zcela výjimečných případech poskytnout slevu až do výše 25 %. Poskytnutí slevy musí být předem projednáno a odsouhlaseno vedením fakulty.

Doc.RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

V Praze dne 16. dubna 2007

Dodatek č. 1 k rozhodnutí děkana č. 5/2007

Dodatek č. 1 k rozhodnutí děkana č. 5/2007
V ě c :      Stanovení cen za pronájem místností v budově Hollar a OpletalovaTímto dodatkem stanovuji cenu za pronájem místnosti č. 601 v Opletalově ulici, a to ve  výši 150,- Kč.


Jedná se o cenu smluvní  a je stanovena bez DPH.


Z ceny je možno ve zcela výjimečných případech poskytnout slevu až do výše 25 %. Poskytnutí slevy musí být předem projednáno a odsouhlaseno vedením fakulty.

Doc.RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

V Praze dne 16. dubna 2007