Opatření děkana č. 34/2011
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 34/2011


Název :

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2011


Účinnost: 15.10.2010V Praze dne 3. října 2011


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyVyhlašuji tímto závazný harmonogram termínů pro předkládání dokladů ke zpracování v závěru roku 2011:


 1. Faktury přijaté


  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání ekonomickému oddělení nejpozději do 16.12. 2011


 2. Faktury vydané


  1. podklady pro faktury externí předat ekonomickému oddělení do 16.12.2011

  2. podklady pro faktury interní předat ekonomickému oddělení do 13.12.2011


 3. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci


  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • návrhy na výplatu odměn a případné návrhy na platové úpravy  předat ekonomickému oddělení – referátu PAM  do 20.12.2011


 4. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat    ekonomickému oddělení   nejpozději do 25.11.2011


 5. Nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za práce  prováděné v měsíci prosinci 2011  předložit ekonomickému oddělení nejpozději do 16.12.2011 


 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat v pokladně nejpozději do 20.12.2011 do 15,00 hod.


 7. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů – tj. faktury, doklady drobného  vydání, vyúčtování záloh apod. se řídí termíny uvedenými v pokynu děkana č. 4/2004


 8. Návrhy na přiznání účelových stipendií  předložit studijnímu oddělení  nejpozději do 9. 12.2011


 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají :


  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí oddělení


Tímto opatřením se ruší platnost opatření opatření děkana č. 30/2010 ze dne 29.9.2010 -  Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010.V Praze dne 5. října 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Bludská Jana

vedoucí EO


Opatření děkana č. 34/2011

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 34/2011


Název :

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2011


Účinnost: 15.10.2010V Praze dne 3. října 2011


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyVyhlašuji tímto závazný harmonogram termínů pro předkládání dokladů ke zpracování v závěru roku 2011:


 1. Faktury přijaté


  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání ekonomickému oddělení nejpozději do 16.12. 2011


 2. Faktury vydané


  1. podklady pro faktury externí předat ekonomickému oddělení do 16.12.2011

  2. podklady pro faktury interní předat ekonomickému oddělení do 13.12.2011


 3. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci


  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • návrhy na výplatu odměn a případné návrhy na platové úpravy  předat ekonomickému oddělení – referátu PAM  do 20.12.2011


 4. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat    ekonomickému oddělení   nejpozději do 25.11.2011


 5. Nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za práce  prováděné v měsíci prosinci 2011  předložit ekonomickému oddělení nejpozději do 16.12.2011 


 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat v pokladně nejpozději do 20.12.2011 do 15,00 hod.


 7. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů – tj. faktury, doklady drobného  vydání, vyúčtování záloh apod. se řídí termíny uvedenými v pokynu děkana č. 4/2004


 8. Návrhy na přiznání účelových stipendií  předložit studijnímu oddělení  nejpozději do 9. 12.2011


 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají :


  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí oddělení


Tímto opatřením se ruší platnost opatření opatření děkana č. 30/2010 ze dne 29.9.2010 -  Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010.V Praze dne 5. října 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Bludská Jana

vedoucí EO