Rozhodnutí děkana č.5/07
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Rozhodnutí děkana č.5/07V ě c : Stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA
Vzhledem k tomu, že náklady na provoz budovy Hollar a Opletalova ul. v roce 2006 nevykázaly oproti předchozím letům podstatný nárůst nákladů, který by ovlivnil výši stanovených  cen za pronájmy místností, budou vyhlášené ceny v platnosti i nadále, a to do doby vydání nového cenového rozhodnutí.


Veškerá ustanovení v rozhodnutí vydaném dne 30. března 2006 zůstávají i nadále v platnosti.
Doc.RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


V Praze dne 20. února 2007

Zpracovala : Bludská Jana –ved. EO

Rozhodnutí děkana č.5/07

Rozhodnutí děkana č.5/07V ě c : Stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA
Vzhledem k tomu, že náklady na provoz budovy Hollar a Opletalova ul. v roce 2006 nevykázaly oproti předchozím letům podstatný nárůst nákladů, který by ovlivnil výši stanovených  cen za pronájmy místností, budou vyhlášené ceny v platnosti i nadále, a to do doby vydání nového cenového rozhodnutí.


Veškerá ustanovení v rozhodnutí vydaném dne 30. března 2006 zůstávají i nadále v platnosti.
Doc.RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


V Praze dne 20. února 2007

Zpracovala : Bludská Jana –ved. EO