Pokyn tajemnice č. 3/2007
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn tajemnice č. 3/2007

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnancůPříspěvek na stravování z prostředků fakulty je poskytován všem zaměstnancům  v pracovním poměru, jejichž pracovní úvazek činí minimálně polovinu celkového fondu pracovní doby.


Pokud zaměstnanec má uzavřen  pracovní poměr v rámci Univerzity Karlovy i na jiné fakultě, nárok na příspěvek na stravování mu vzniká pouze u jednoho zaměstnavatele.


Příspěvek na stravování neposkytuje fakulta za dny nemoci, dovolené, služební cesty apod. tj. za dny, které nejsou odpracované, případně za dny, po které jsou poskytovány jiné náhrady.


Stravenky jsou poskytovány zaměstnancům zpětně za odpracovaný měsíc v počtu dle výkazu odpracované doby a z přehledu, který zpracovává mzdová účtárna a pracovnice, které zpracovávají vyúčtování zahraničních a domácích služebních cest. Stravenky jsou vydávány zaměstnancům na příslušný měsíc, maximálně se zpětnou platností jednoho měsíce v období července a srpna. V ostatních měsících se stravenky zpětně neposkytují. Stravenky za prosinec je možné si vyzvednout nejpozději do 20. prosince příslušného roku.


Pracovníci, kteří se stravují v menzách UK a nevyčerpají během měsíce plný počet obědů, mají možnost si zakoupit v pokladně zbývající počet stravenek do plného nároku za příslušný měsíc.


Kontrola poskytování příspěvku na stravování je prováděna čtvrtletně podle přehledů odpracovaných dnů jednotlivých pracovníků a přehledů pracovníků, kteří se stravují v menzách (podle přehledů vystavených příslušnými menzami). V případě zjištění, že příspěvek byl poskytnut neoprávněně, bude zaměstnanec povinen poskytnutý příspěvek vrátit do pokladny fakulty.


Za provádění kontroly poskytování příspěvku na stravování odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.Tento pokyn platí pro všechny součásti FSV UK. Pokyn nabývá platnosti dnem vyhlášení a ruší dosud platné  pokyny týkající se stravování zaměstnanců.
Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty
V Praze dne 31. ledna 2007
Pokyn tajemnice č. 3/2007

Pokyn tajemnice č. 3/2007

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnancůPříspěvek na stravování z prostředků fakulty je poskytován všem zaměstnancům  v pracovním poměru, jejichž pracovní úvazek činí minimálně polovinu celkového fondu pracovní doby.


Pokud zaměstnanec má uzavřen  pracovní poměr v rámci Univerzity Karlovy i na jiné fakultě, nárok na příspěvek na stravování mu vzniká pouze u jednoho zaměstnavatele.


Příspěvek na stravování neposkytuje fakulta za dny nemoci, dovolené, služební cesty apod. tj. za dny, které nejsou odpracované, případně za dny, po které jsou poskytovány jiné náhrady.


Stravenky jsou poskytovány zaměstnancům zpětně za odpracovaný měsíc v počtu dle výkazu odpracované doby a z přehledu, který zpracovává mzdová účtárna a pracovnice, které zpracovávají vyúčtování zahraničních a domácích služebních cest. Stravenky jsou vydávány zaměstnancům na příslušný měsíc, maximálně se zpětnou platností jednoho měsíce v období července a srpna. V ostatních měsících se stravenky zpětně neposkytují. Stravenky za prosinec je možné si vyzvednout nejpozději do 20. prosince příslušného roku.


Pracovníci, kteří se stravují v menzách UK a nevyčerpají během měsíce plný počet obědů, mají možnost si zakoupit v pokladně zbývající počet stravenek do plného nároku za příslušný měsíc.


Kontrola poskytování příspěvku na stravování je prováděna čtvrtletně podle přehledů odpracovaných dnů jednotlivých pracovníků a přehledů pracovníků, kteří se stravují v menzách (podle přehledů vystavených příslušnými menzami). V případě zjištění, že příspěvek byl poskytnut neoprávněně, bude zaměstnanec povinen poskytnutý příspěvek vrátit do pokladny fakulty.


Za provádění kontroly poskytování příspěvku na stravování odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.Tento pokyn platí pro všechny součásti FSV UK. Pokyn nabývá platnosti dnem vyhlášení a ruší dosud platné  pokyny týkající se stravování zaměstnanců.
Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty
V Praze dne 31. ledna 2007