ERASMUS

Studentské výměny

For information in English please visit the Study Abroad Opportunities section of the Faculty's Intranet.
ERASMUS+ 2017/18 studijní pobyty

Chcete se dozvědět víc o možnostech studia v zahraničí na FSV UK? Chystáte se přihlásit na Erasmus+?


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na ERASMUS+ pro rok 2017/18.


Níže naleznete aktuální vyhlášku pro rok 2017/18 a aktuální seznam uzavřených bilaterálních dohod.


V rámci programu Erasmus+ je možné realizovat pobyty v délce nejméně 90 dnů na jedné z partnerských univerzit, které naleznete v seznamu níže. Každý student si může v rámci výběrového řízení podat až 3 přihlášky.


Vážení studenti,

do 31.3. budou úspěšným uchazečům zaslány informace ohledně dalšího postupu, pokud jste byli vybráni. Pokud nedostanete do 31.3. e-mail od Jana Procházky a nebude posunuta žádná z Vašich přihlášek ve webapps, byla pro tento rok dána přednostz jiným kandidátům.Upřesnění podmínek a termínů viz Vyhláška zde:

Studentské výměny v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2017/2018 - Vyhláška
Aktuální seznam bilaterálních dohod zde:

Přehled dohod uzavřených na akademický rok 2017/2018
ERASMUS+ 2016/17
Po návratu


Student, který dosud nemá ve své elektronické přihlášce schváleny změny svého studijního plánu (Changes, Tables C+D), musí dořešit se svým garantem a odevzdat na OZS.


Po návratu je dále nutné předložit jak na OZS FSV, tak i EK RUK:

  • Confirmation of Erasmus+ study period (student dostává formulář při podpisu Účastnické smlouvy na EK RUK)

  • Transcript of Records (pokud jej student dostal při odjezdu nebo mu byl zaslán domů)


V případě, že originál transcriptu bude zahraniční univerzitou zaslán na OZS, student bude informován emailem.

Všechny dokumenty odevzdat do termínů stanovených EK RUK, nejpozději však v průběhu měsíce září příslušného akademického roku.


Dokumenty Confirmation a Transcript of Records je student povinen odevzdat také na Evropské kanceláři RUK.

Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu (případné problémy řešte s EK RUK).


Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci studijního oddělení a garanta oboru.

Formulář Protokol o splnění studijních povinností a postup při uznávání předmětů ze zahraničí


užitečné odkazyPřed odjezdem


Žádáme studenty, aby ve své elektronické přihlášce po termínu výběrového řízení v žádném případě neupravovali předpokládanou dobu pobytu, kterou zde uvedli.

Reálná výše stipendia, tj. přidělené finance před odjezdem, se vypočítávají podle dat na vašem akceptačním dopise ze zahraniční univerzity, takže v konečné fázi se celkový počet měsíců může lišit od těch, které jste uvedli ve své elektronické přihlášce.

V žádném případě není též možné libovolně měnit semestr výjezdu!


Minimální povinnosti studenta:

Minimální povinnosti studenta v rámci studia v zahraničí jsou upraveny Opatřením děkana 19/2015.


Zde si můžete vyhledat zkušenosti studentů z předchozích let


____________________________________________________________________________________ERASMUS

Studentské výměny

For information in English please visit the Study Abroad Opportunities section of the Faculty's Intranet.
ERASMUS+ 2017/18 studijní pobyty

Chcete se dozvědět víc o možnostech studia v zahraničí na FSV UK? Chystáte se přihlásit na Erasmus+?


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na ERASMUS+ pro rok 2017/18.


Níže naleznete aktuální vyhlášku pro rok 2017/18 a aktuální seznam uzavřených bilaterálních dohod.


V rámci programu Erasmus+ je možné realizovat pobyty v délce nejméně 90 dnů na jedné z partnerských univerzit, které naleznete v seznamu níže. Každý student si může v rámci výběrového řízení podat až 3 přihlášky.


Vážení studenti,

do 31.3. budou úspěšným uchazečům zaslány informace ohledně dalšího postupu, pokud jste byli vybráni. Pokud nedostanete do 31.3. e-mail od Jana Procházky a nebude posunuta žádná z Vašich přihlášek ve webapps, byla pro tento rok dána přednostz jiným kandidátům.Upřesnění podmínek a termínů viz Vyhláška zde:

Studentské výměny v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2017/2018 - Vyhláška
Aktuální seznam bilaterálních dohod zde:

Přehled dohod uzavřených na akademický rok 2017/2018
ERASMUS+ 2016/17
Po návratu


Student, který dosud nemá ve své elektronické přihlášce schváleny změny svého studijního plánu (Changes, Tables C+D), musí dořešit se svým garantem a odevzdat na OZS.


Po návratu je dále nutné předložit jak na OZS FSV, tak i EK RUK:


V případě, že originál transcriptu bude zahraniční univerzitou zaslán na OZS, student bude informován emailem.

Všechny dokumenty odevzdat do termínů stanovených EK RUK, nejpozději však v průběhu měsíce září příslušného akademického roku.


Dokumenty Confirmation a Transcript of Records je student povinen odevzdat také na Evropské kanceláři RUK.

Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu (případné problémy řešte s EK RUK).


Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci studijního oddělení a garanta oboru.

Formulář Protokol o splnění studijních povinností a postup při uznávání předmětů ze zahraničí


užitečné odkazyPřed odjezdem


Žádáme studenty, aby ve své elektronické přihlášce po termínu výběrového řízení v žádném případě neupravovali předpokládanou dobu pobytu, kterou zde uvedli.

Reálná výše stipendia, tj. přidělené finance před odjezdem, se vypočítávají podle dat na vašem akceptačním dopise ze zahraniční univerzity, takže v konečné fázi se celkový počet měsíců může lišit od těch, které jste uvedli ve své elektronické přihlášce.

V žádném případě není též možné libovolně měnit semestr výjezdu!


Minimální povinnosti studenta:

Minimální povinnosti studenta v rámci studia v zahraničí jsou upraveny Opatřením děkana 19/2015.


Zde si můžete vyhledat zkušenosti studentů z předchozích let


____________________________________________________________________________________