Prezentace zaměstnanců v médiích
Práce na fakultě
Prezentace fakulty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Monitoring médií

Pro potřeby fakulty využíváme Newton media monitoing - přehled včetně úplných textů za jednotlivé měsíce je dostupný na intranetu webu v sekci monitoring médií.

Interní doporučující pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích

1. Akademičtí a vědečtí pracovníci s úvazkem 1,0


Akademickým a vědeckým pracovníkům fakulty s úvazkem o rozsahu 1,0 se při vystupování v médiích (pokud

vystupují k odborné problematice, která se týká jejich oboru působení na FSV UK) doporučuje prezentovat se

jako představitelé Fakulty sociálních věd UK, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, popř. FSV UK, či

UK FSV. V případě, že je instituce Fakulty sociálních věd představitelem média uvedena chybně, nebo

opomenuta, měli by na toto pracovníka média upozornit.

Příklad: „sdělil Gustav Mohel, ekonom z Fakulty sociálních věd UK“, případně s podrobnějším odkazem „uvádí

Petr Barták, pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK“


2. Akademičtí a vědečtí pracovníci s úvazkem do 1,0

Akademickým a vědeckým pracovníkům s úvazkem menším než 1,0 na FSV UK a s hlavním pracovním poměr

mimo FSV UK se doporučuje, aby v případě možnosti uváděli Fakultu sociálních věd (ve výše uvedených variantách

Fakulta sociálních věd UK, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, popř. FSV UK, či UK FSV)

jako druhou instituci, kterou zastupují. Příklad: „říká František Novák ze Sociologického ústavu a Fakulty sociálních

věd“, „hostem je René Výborný, pedagog Metropolitní univerzity a Fakulty sociálních věd“.


3. Externí přednášející

Přednášející, kteří nemají vůči FSV UK zaměstnanecký poměr, se mohou ve vztahu k FSV UK (uváděné v jedné

z výše uvedených variant) prezentovat pouze jako „přednášející na Fakultě sociálních věd UK“.


4. Úředníci, nepedagogičtí a neakademičtí pracovníci

Ostatní zaměstnanci FSV UK mohou na vyzvání poskytovat informace pracovníkům médií jen prostřednictvím

oddělení vnějších vztahů FSV UK, jmenovitě PhDr. Sylvie Fišerové. V případě, že jsou tito osloveni pracovníkem

některého média s dotazem na některou z oblastí fungování Fakulty sociálních věd, je jejich povinností předat

telefonní a emailový kontakt na PhDr. Sylvii Fišerovou (222 112 285, fiserova@fsv.cuni.cz), která zprostředkuje

další komunikaci s médiem.


Dodatek: Samozřejmou výjimkou jsou pracovníci médií, kteří jsou zároveň studenty některého z oborů FSV UK a

jejichž dotazy se týkají agendy vlastního studia.

Prezentace zaměstnanců v médiích

Monitoring médií

Pro potřeby fakulty využíváme Newton media monitoing - přehled včetně úplných textů za jednotlivé měsíce je dostupný na intranetu webu v sekci monitoring médií.

Interní doporučující pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích

1. Akademičtí a vědečtí pracovníci s úvazkem 1,0


Akademickým a vědeckým pracovníkům fakulty s úvazkem o rozsahu 1,0 se při vystupování v médiích (pokud

vystupují k odborné problematice, která se týká jejich oboru působení na FSV UK) doporučuje prezentovat se

jako představitelé Fakulty sociálních věd UK, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, popř. FSV UK, či

UK FSV. V případě, že je instituce Fakulty sociálních věd představitelem média uvedena chybně, nebo

opomenuta, měli by na toto pracovníka média upozornit.

Příklad: „sdělil Gustav Mohel, ekonom z Fakulty sociálních věd UK“, případně s podrobnějším odkazem „uvádí

Petr Barták, pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK“


2. Akademičtí a vědečtí pracovníci s úvazkem do 1,0

Akademickým a vědeckým pracovníkům s úvazkem menším než 1,0 na FSV UK a s hlavním pracovním poměr

mimo FSV UK se doporučuje, aby v případě možnosti uváděli Fakultu sociálních věd (ve výše uvedených variantách

Fakulta sociálních věd UK, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, popř. FSV UK, či UK FSV)

jako druhou instituci, kterou zastupují. Příklad: „říká František Novák ze Sociologického ústavu a Fakulty sociálních

věd“, „hostem je René Výborný, pedagog Metropolitní univerzity a Fakulty sociálních věd“.


3. Externí přednášející

Přednášející, kteří nemají vůči FSV UK zaměstnanecký poměr, se mohou ve vztahu k FSV UK (uváděné v jedné

z výše uvedených variant) prezentovat pouze jako „přednášející na Fakultě sociálních věd UK“.


4. Úředníci, nepedagogičtí a neakademičtí pracovníci

Ostatní zaměstnanci FSV UK mohou na vyzvání poskytovat informace pracovníkům médií jen prostřednictvím

oddělení vnějších vztahů FSV UK, jmenovitě PhDr. Sylvie Fišerové. V případě, že jsou tito osloveni pracovníkem

některého média s dotazem na některou z oblastí fungování Fakulty sociálních věd, je jejich povinností předat

telefonní a emailový kontakt na PhDr. Sylvii Fišerovou (222 112 285, fiserova@fsv.cuni.cz), která zprostředkuje

další komunikaci s médiem.


Dodatek: Samozřejmou výjimkou jsou pracovníci médií, kteří jsou zároveň studenty některého z oborů FSV UK a

jejichž dotazy se týkají agendy vlastního studia.