Opatření děkana č. 32/2011
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 32/2011


Název:

Stanovení ceny za jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty


Účinnost:

1. září 2011V Praze dne 29. srpna 2011


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

S odvolání na bod 5. část IV. Opatření děkana č. 5/2011 – Poskytování příspěvku na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců stanovuji výši příspěvku jednotlivých účastníků kurzu ve výši 2 000,- Kč /akademický rok


Na tuto částku bude každému účastníku vystavena faktura.


Počet účastníků jednoho kurzu musí být minimálně 8 osob.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení
Opatření děkana č. 32/2011

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 32/2011


Název:

Stanovení ceny za jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty


Účinnost:

1. září 2011V Praze dne 29. srpna 2011


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

S odvolání na bod 5. část IV. Opatření děkana č. 5/2011 – Poskytování příspěvku na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců stanovuji výši příspěvku jednotlivých účastníků kurzu ve výši 2 000,- Kč /akademický rok


Na tuto částku bude každému účastníku vystavena faktura.


Počet účastníků jednoho kurzu musí být minimálně 8 osob.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení