Opatření děkana č. 30/2011
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 30/2011


Název:

Zápis ke studiu v akademickém roce 2011/2012


Účinnost:

1. 9. 2011V Praze dne 24. 8. 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Student je povinen zapsat se v presemestrálním období před začátkem zimního semestru do ročníku studia. Zápis se skládá z kontroly splněných studijních povinností za akademický rok 2010/2011.

Kontrola splněných studijních povinností probíhá v souladu se schváleným harmonogramem 23., 26., 27., 29. a 30. 9. 2011 od 8,30 hod. do 12,00 hod.

Podmínkou zapsání do dalšího akademického roku je, aby student při kontrole prokázal, že získal v dosavadním studiu příslušné počty kreditů nutných pro zápis:

v bakalářských SO:

  • 30 kreditů pro zápis do druhého ročníku studia

  • 60 kreditů pro zápis do třetího ročníku studia

  • 90 kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku studia

  • 150 kreditů pro zápis do pátého ročníku studia

  • 180 kreditů pro zápis do šestého ročníku studia

v magisterských SO:

  • 20 kreditů pro zápis do druhého ročníku studia

  • 40 kreditů pro zápis do třetího ročníku studia

  • 80 kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku studia

  • 120 kreditů pro zápis do pátého ročníku studia


Ze závažných důvodů (řádně doložená pracovní neschopnost, garantem studijního programu potvrzený studijní pobyt mimo Prahu v daném termínu apod.) může student zplnomocnit svého zástupce nebo nejpozději do 30. 9. 2011 požádat o stanovení náhradního termínu kontroly studijních povinností. Platné předpisy neumožňují stanovit náhradní termín kontroly studijních povinností v případě, že student nestihl splnit potřebné penzum studijních povinností !

Studenti, kteří se ze závažných důvodů nedostavili ke kontrole studijních povinností v tomto týdnu, budou vyzváni, aby se dostavili ke kontrole splněných studijních povinností v náhradním termínu, a sice dne 18. 10. 2011 od 9,00 do 11,00 hod. Jestliže tak neučiní, bude jim studium dle čl. 9, odst.1 automaticky ukončeno. Seznam studentů bude vyvěšen na úřední desce fakulty.


Do podkladů k přiznání prospěchového stipendia se započítávají pouze výsledky dosažené v daném akademickém roce (započítávají se výsledky dosažené při studiu na zahraničních univerzitách, které je součástí studia, dle čl. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd). Výsledky pouze uznané do celkových studijních povinností se do výpočtu nezapočítávají.Registrace do předmětů


Registrace do elektronického systému SIS UK probíhá dle harmonogramu akademického roku v období od 19. 9. 2011 od 10,00 hod. do 14.10.2011 do 14,00 hod.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení


Opatření děkana č. 30/2011

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 30/2011


Název:

Zápis ke studiu v akademickém roce 2011/2012


Účinnost:

1. 9. 2011V Praze dne 24. 8. 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Student je povinen zapsat se v presemestrálním období před začátkem zimního semestru do ročníku studia. Zápis se skládá z kontroly splněných studijních povinností za akademický rok 2010/2011.

Kontrola splněných studijních povinností probíhá v souladu se schváleným harmonogramem 23., 26., 27., 29. a 30. 9. 2011 od 8,30 hod. do 12,00 hod.

Podmínkou zapsání do dalšího akademického roku je, aby student při kontrole prokázal, že získal v dosavadním studiu příslušné počty kreditů nutných pro zápis:

v bakalářských SO:

v magisterských SO:


Ze závažných důvodů (řádně doložená pracovní neschopnost, garantem studijního programu potvrzený studijní pobyt mimo Prahu v daném termínu apod.) může student zplnomocnit svého zástupce nebo nejpozději do 30. 9. 2011 požádat o stanovení náhradního termínu kontroly studijních povinností. Platné předpisy neumožňují stanovit náhradní termín kontroly studijních povinností v případě, že student nestihl splnit potřebné penzum studijních povinností !

Studenti, kteří se ze závažných důvodů nedostavili ke kontrole studijních povinností v tomto týdnu, budou vyzváni, aby se dostavili ke kontrole splněných studijních povinností v náhradním termínu, a sice dne 18. 10. 2011 od 9,00 do 11,00 hod. Jestliže tak neučiní, bude jim studium dle čl. 9, odst.1 automaticky ukončeno. Seznam studentů bude vyvěšen na úřední desce fakulty.


Do podkladů k přiznání prospěchového stipendia se započítávají pouze výsledky dosažené v daném akademickém roce (započítávají se výsledky dosažené při studiu na zahraničních univerzitách, které je součástí studia, dle čl. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd). Výsledky pouze uznané do celkových studijních povinností se do výpočtu nezapočítávají.Registrace do předmětů


Registrace do elektronického systému SIS UK probíhá dle harmonogramu akademického roku v období od 19. 9. 2011 od 10,00 hod. do 14.10.2011 do 14,00 hod.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení