Opatření děkana č. 27/2011
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 27/2011


Název:

Stanovení ceny placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

v rámci Podpory studia tématu migrace a rozvoj na vysokých školách


Účinnost:

25. července 2011
V Praze dne 20. července 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyNa základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu programu, částečně podporovaného dotací České rozvojové agentury ve výši 1 500,- Kč.

Vyhlášená cena bude krýt rozdíl mezi vynaloženými náklady spojenými s organizací programu a dotací České rozvojové agentury.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Příloha: Kalkulace

Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 27/2011

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 27/2011


Název:

Stanovení ceny placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

v rámci Podpory studia tématu migrace a rozvoj na vysokých školách


Účinnost:

25. července 2011
V Praze dne 20. července 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyNa základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu programu, částečně podporovaného dotací České rozvojové agentury ve výši 1 500,- Kč.

Vyhlášená cena bude krýt rozdíl mezi vynaloženými náklady spojenými s organizací programu a dotací České rozvojové agentury.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Příloha: Kalkulace

Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení