Opatření děkana č.28/2011
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č.28/2011


Název:

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2011/2012


Účinnost :

1.9.2011


V Praze dne 8. srpna 2011
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony v akademickém roce 2010/2011 takto:Studijní pobyt – výuka v českém jazyce

18 000,- Kč/ semestr

Vybraný předmět v rámci studijního pobytu –

výuka v českém jazyce

5 000,- Kč

Studijní pobyt – výuka v cizím jazyce

2 500,- EUR/semestr

Výuka češtiny pro cizince

3 800,- Kč/semestr

Univerzita třetího věku

300,- Kč za semestr v případě jednosemestrálního kurzu


450,- Kč za rok v případě dvousemestrálního kurzuIndex - ztráta

50,- Kč

Přihláška ke studiu

10,- Kč

Vratná záloha za používání šatnových skříněk

200,- Kč

Pokuta za nevrácení klíče od šatnových skříněk v den zapůjčení

50,- Kč

- za každý další den

100,- Kč

Jednostranný tisk – cena  za 1 stránku formátu A4 -tiskárna

3,- Kč

Černobílá jednostranná fotokopie formátu A4 – 1 strana –  kopírka

1,50,- Kč


Ceník placených služeb Střediska vědeckých informací FSV UK je vydán samostatně a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO

Opatření děkana č.28/2011

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č.28/2011


Název:

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd

v akademickém roce 2011/2012


Účinnost :

1.9.2011


V Praze dne 8. srpna 2011
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony v akademickém roce 2010/2011 takto:Studijní pobyt – výuka v českém jazyce

18 000,- Kč/ semestr

Vybraný předmět v rámci studijního pobytu –

výuka v českém jazyce

5 000,- Kč

Studijní pobyt – výuka v cizím jazyce

2 500,- EUR/semestr

Výuka češtiny pro cizince

3 800,- Kč/semestr

Univerzita třetího věku

300,- Kč za semestr v případě jednosemestrálního kurzu


450,- Kč za rok v případě dvousemestrálního kurzuIndex - ztráta

50,- Kč

Přihláška ke studiu

10,- Kč

Vratná záloha za používání šatnových skříněk

200,- Kč

Pokuta za nevrácení klíče od šatnových skříněk v den zapůjčení

50,- Kč

- za každý další den

100,- Kč

Jednostranný tisk – cena  za 1 stránku formátu A4 -tiskárna

3,- Kč

Černobílá jednostranná fotokopie formátu A4 – 1 strana –  kopírka

1,50,- Kč


Ceník placených služeb Střediska vědeckých informací FSV UK je vydán samostatně a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana

vedoucí EO