Opatření děkana č. 21/2011
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 21/2011


Název:

Stanovení provozu skladu propagačních předmětů


Účinnost:

23. května 2011V Praze dne 16. května 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Na základě zákona 563/91 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 a Postupů účtování – vedení zásob systémem B, stanovuji postup pro vedení skladu propagačních předmětů.


Propagačními předměty, které je možné darovat, se rozumí předměty do částky 500,- Kč vč. DPH za kus označené logem fakulty, případně názvem propagované služby. Propagačním předmětem nemohou být alkoholické nápoje vyjma tichých (nešumivých) vín a zboží, které obsahuje spotřební daň, zejména cigarety apod.


Všechny nakoupené propagační předměty musí být evidovány.


V této kartě bude vyznačen každý příjem a výdej. Příjem bude zaznamenán na základě údajů z faktury a výdej podle dokladu o výdeji, tj. podepsané žádosti odpovědného pracovníka, kde bude uveden název požadovaného předmětu, počet kusů a účel, pro který bude propagační předmět použit a uveden den vydání. Vydání propagačního předmětu bude potvrzeno přebírajícím pracovníkem.


K 30.červnu a 31.prosinci příslušného roku bude ekonomickému oddělení předán přehled podle jednotlivých inventárních karet s uvedením počtu kusů a celkové  částky. Tyto údaje jsou nutné pro zahrnutí tohoto majetku (zásob) do účetní závěrky.


Pořízení propagačních předmětů se hradí z vlastních příjmů fakulty, nelze je hradit z prostředků poskytnutých na vzdělávací činnost.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Zpracovala: Bludská Jana-ved.EO


Opatření děkana č. 21/2011

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 21/2011


Název:

Stanovení provozu skladu propagačních předmětů


Účinnost:

23. května 2011V Praze dne 16. května 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Na základě zákona 563/91 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 a Postupů účtování – vedení zásob systémem B, stanovuji postup pro vedení skladu propagačních předmětů.


Propagačními předměty, které je možné darovat, se rozumí předměty do částky 500,- Kč vč. DPH za kus označené logem fakulty, případně názvem propagované služby. Propagačním předmětem nemohou být alkoholické nápoje vyjma tichých (nešumivých) vín a zboží, které obsahuje spotřební daň, zejména cigarety apod.


Všechny nakoupené propagační předměty musí být evidovány.


V této kartě bude vyznačen každý příjem a výdej. Příjem bude zaznamenán na základě údajů z faktury a výdej podle dokladu o výdeji, tj. podepsané žádosti odpovědného pracovníka, kde bude uveden název požadovaného předmětu, počet kusů a účel, pro který bude propagační předmět použit a uveden den vydání. Vydání propagačního předmětu bude potvrzeno přebírajícím pracovníkem.


K 30.červnu a 31.prosinci příslušného roku bude ekonomickému oddělení předán přehled podle jednotlivých inventárních karet s uvedením počtu kusů a celkové  částky. Tyto údaje jsou nutné pro zahrnutí tohoto majetku (zásob) do účetní závěrky.


Pořízení propagačních předmětů se hradí z vlastních příjmů fakulty, nelze je hradit z prostředků poskytnutých na vzdělávací činnost.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Zpracovala: Bludská Jana-ved.EO