Opatření děkana č. 19/2011
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 19/2011


Název:

Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference VZ ISS

Paul Felix Lazarsfeld – His Methodological Inspirations and Networking Activities in the Field of Social Research


Účinnost:

16. května 2011V Praze dne 16. května 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyNa základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu konferenčního poplatku na konferenci konanou ve dnech 25. – 27.9.2011 takto:

Konferenční poplatek uhrazený do 30.6.2011 činí 110 EUR, tj. 2 640,- Kč.

Platba po tomto datu navyšuje konferenční poplatek na 120 EUR, tj. 2 880,- Kč.

V případě potvrzení společné slavnostní večeře, činí platba o 50 EUR více, tj. 1 200,- Kč.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Příloha: Kalkulace


Opatření děkana č. 19/2011

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 19/2011


Název:

Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference VZ ISS

Paul Felix Lazarsfeld – His Methodological Inspirations and Networking Activities in the Field of Social Research


Účinnost:

16. května 2011V Praze dne 16. května 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyNa základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu konferenčního poplatku na konferenci konanou ve dnech 25. – 27.9.2011 takto:

Konferenční poplatek uhrazený do 30.6.2011 činí 110 EUR, tj. 2 640,- Kč.

Platba po tomto datu navyšuje konferenční poplatek na 120 EUR, tj. 2 880,- Kč.

V případě potvrzení společné slavnostní večeře, činí platba o 50 EUR více, tj. 1 200,- Kč.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Příloha: Kalkulace