Dodatek k pokynu děkana č. 1/2001
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Dodatek k pokynu děkana č. 1/2001

Oprávnění vybraných pracovníků fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky


V souvislosti s poskytnutím institucionální podpory na výzkumný záměr MSM0021620841 Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy rozšiřuji okruh vybraných pracovníků fakulty, kteří jsou zmocněni k úkonům ve vztahu k nakládání s finančními prostředky:


Hlavní řešitel a dílčí řešitelé výzkumného záměru


Hlavní řešitel a dílčí řešitelé výzkumného záměru odpovídají za hospodaření se svěřenými finančními prostředky výzkumného záměru MSM00021620841 Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy a to do výše schváleného rozpočtu dílčího výzkumného záměru pro příslušný rok. V této souvislosti jsou zmocněni v rámci dílčího výzkumného záměru k těmto úkonům:


  • schvalují úhradu veškerých faktur včetně drobného vydání,

  • schvalují poskytování stálých záloh pracovníků,

  • schvalují poskytování mimořádných záloh pracovníků,

  • schvalují vyúčtování veškerých záloh pracovníků,

  • schvalují cestovní příkazy na tuzemské a zahraniční služební cesty a následné vyúčtování nákladů na tyto cesty,

  • podávají návrhy na uzavření pracovních smluv, odměn a dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), které se týkají výzkumného záměru.


Svou pravomoc mohou písemně přenést na pověřeného pracovníka. Odpovědnosti za hospodaření s finančními prostředky se tím však nezbavují.


Podpisové vzory oprávněných pracovníků budou uloženy v ekonomickém oddělení fakulty.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem vydání.Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyV Praze dne 25. 4. 2005
Dodatek k pokynu děkana č. 1/2001

Dodatek k pokynu děkana č. 1/2001

Oprávnění vybraných pracovníků fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky


V souvislosti s poskytnutím institucionální podpory na výzkumný záměr MSM0021620841 Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy rozšiřuji okruh vybraných pracovníků fakulty, kteří jsou zmocněni k úkonům ve vztahu k nakládání s finančními prostředky:


Hlavní řešitel a dílčí řešitelé výzkumného záměru


Hlavní řešitel a dílčí řešitelé výzkumného záměru odpovídají za hospodaření se svěřenými finančními prostředky výzkumného záměru MSM00021620841 Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy a to do výše schváleného rozpočtu dílčího výzkumného záměru pro příslušný rok. V této souvislosti jsou zmocněni v rámci dílčího výzkumného záměru k těmto úkonům:Svou pravomoc mohou písemně přenést na pověřeného pracovníka. Odpovědnosti za hospodaření s finančními prostředky se tím však nezbavují.


Podpisové vzory oprávněných pracovníků budou uloženy v ekonomickém oddělení fakulty.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem vydání.Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyV Praze dne 25. 4. 2005