Děkan FSV UK vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici tajemnice/tajemník
Práce na fakultě
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici tajemnice/tajemník Fakulty sociálních věd (na plný úvazek).


Náplň práce:


Tajemník řídí děkanát fakulty, hospodaření a vnitřní správu fakulty, nakládá s majetkem svěřeným fakultě, vystupuje jejím jménem ve věcech obchodních, správních a občanskoprávních. Připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků a sleduje jejich čerpání, koordinuje investice do rozvoje fakulty.


Požadujeme:

  • vysokoškolské vzdělání magisterského typu odpovídajícího zaměření (přednostně ekonomického nebo právního směru),

  • zkušenost s řízením pracovního kolektivu,

  • zkušenost s finančním řízením a plánováním (znalost systému řízení a financování veřejných vysokých škol a s tím související legislativy výhodou),

  • komunikační a organizační schopnosti, schopnost samostatného tvůrčího řešení problémů,

  • schopnost aktivního jednání a písemné komunikace v českém a anglickém jazyce,

  • čistý trestní rejstřík.


Nabízíme:

  • nestereotypní a zodpovědnou práci v řídící funkci,

  • zázemí a výhody špičkového pracoviště Univerzity Karlovy,

  • velmi dobré platové ohodnocení.


Předpokládaný nástup:

září 2011.


Bližší informace:

Poskytujeme na personálním referátu (tel. 222 112 233), či u proděkana pro rozvoj (e-mail: nigrin@fsv.cuni.cz).Termín přihlášek:

Písemné přihlášky obsahující kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z Rejstříku trestů, strukturovaný profesní životopis a zdůvodnění zájmu o nabízenou pozici zasílejte do pátku 12. srpna 2011 na adresu: Fakulta sociálních věd UK, personální referát, Smetanovo nábřeží 6, 11001 Praha 1.Děkan FSV UK vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici tajemnice/tajemník


Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici tajemnice/tajemník Fakulty sociálních věd (na plný úvazek).


Náplň práce:


Tajemník řídí děkanát fakulty, hospodaření a vnitřní správu fakulty, nakládá s majetkem svěřeným fakultě, vystupuje jejím jménem ve věcech obchodních, správních a občanskoprávních. Připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků a sleduje jejich čerpání, koordinuje investice do rozvoje fakulty.


Požadujeme:


Nabízíme:


Předpokládaný nástup:

září 2011.


Bližší informace:

Poskytujeme na personálním referátu (tel. 222 112 233), či u proděkana pro rozvoj (e-mail: nigrin@fsv.cuni.cz).Termín přihlášek:

Písemné přihlášky obsahující kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z Rejstříku trestů, strukturovaný profesní životopis a zdůvodnění zájmu o nabízenou pozici zasílejte do pátku 12. srpna 2011 na adresu: Fakulta sociálních věd UK, personální referát, Smetanovo nábřeží 6, 11001 Praha 1.