Opatření děkana č. 25/2011
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 25/2011


Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Základy psané a obrazové žurnalistiky


Účinnost:

10. června 2011


V Praze dne 7. června 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na výše uvedeném programu ve výši 4 000,- Kč za osobu. Přihláška k účasti a úhrada stanovené částky musí být provedena nejpozději do 15. července 2011.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Příloha: Kalkulace

Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 25/2011

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 25/2011


Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Základy psané a obrazové žurnalistiky


Účinnost:

10. června 2011


V Praze dne 7. června 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na výše uvedeném programu ve výši 4 000,- Kč za osobu. Přihláška k účasti a úhrada stanovené částky musí být provedena nejpozději do 15. července 2011.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Příloha: Kalkulace

Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení