Opatření děkana č. 22/2011
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 22/2011


Název:

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Účinnost:

1. 6. 2011V Praze dne 23. 5. 2011


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyKaždý uchazeč o přijetí ke studiu na FSV UK má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pojmem “nahlédnout” se rozumí pročítat materiály; “materiály” jsou všechny doklady, které byly součástí přihlášky, texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání ( pokud byla přijímací zkouška uskutečňovaná fakultou), zápis o přijímací zkoušce a pořadník. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč a to na studijním oddělení fakulty, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.


Nahlédnutí do materiálů k přijímacímu řízení je možné v období od 1. 7. 2011 do 29. 7. 2011 každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. u referentky studijního oddělení institutu, který uskutečňuje studijní program/obor, do něhož se uchazeč hlásí.


Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a oprav.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan UK FSVZa správnost: Alena Stará

Opatření děkana č. 22/2011

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 22/2011


Název:

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Účinnost:

1. 6. 2011V Praze dne 23. 5. 2011


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyKaždý uchazeč o přijetí ke studiu na FSV UK má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pojmem “nahlédnout” se rozumí pročítat materiály; “materiály” jsou všechny doklady, které byly součástí přihlášky, texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání ( pokud byla přijímací zkouška uskutečňovaná fakultou), zápis o přijímací zkoušce a pořadník. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč a to na studijním oddělení fakulty, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.


Nahlédnutí do materiálů k přijímacímu řízení je možné v období od 1. 7. 2011 do 29. 7. 2011 každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. u referentky studijního oddělení institutu, který uskutečňuje studijní program/obor, do něhož se uchazeč hlásí.


Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a oprav.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan UK FSVZa správnost: Alena Stará