Opatření děkana č. 17/2011
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 17/2011


Název:

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním

Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia UK FSV


Účinnost:

9. 5. 2011V Praze dne 5. 5. 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 1. Na základě čl. 10 odst. 1 Statutu Fakulty sociálních věd pověřuji výkonem některých činností, souvisejících s uskutečňováním studijních programů tyto akademické funkcionáře:


  • uznáváním studijních povinností splněných v minulosti na fakultě, na jiné fakultě univerzity nebo na jiné vysoké škole podle čl. 15 odst. 3 Pravidel pověřuji garanta studijního programu, za jehož součást má být předmětná splněná studijní povinnost uznána. Předchozí věta neplatí pro magisterské studijní programy IEPS a GPS a dále pro bakalářský studijní program Politologie a mezinárodní vztahy, kde uznáváním studijních povinností pověřuji proděkana pro studijní záležitosti.

  • schvalováním žádostí o přerušení studia podle čl. 5 odst. 2 SZŘ UK proděkana pro studijní záležitosti.

  • přerušením studia a jeho ukončením podle čl. 5 odst. 2 SZŘ UK proděkana pro studijní záležitosti.Ve všech těchto záležitostech má student právo odvolat se proti rozhodnutí pověřeného funkcionáře k děkanovi.


Tímto opatřením se ruší pokyn děkana č.13/2004.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 9. 5. 2011.
V Praze dne 5. 5. 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan UK FSV


Opatření děkana č. 17/2011Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 17/2011


Název:

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním

Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia UK FSV


Účinnost:

9. 5. 2011V Praze dne 5. 5. 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 1. Na základě čl. 10 odst. 1 Statutu Fakulty sociálních věd pověřuji výkonem některých činností, souvisejících s uskutečňováním studijních programů tyto akademické funkcionáře:


  • uznáváním studijních povinností splněných v minulosti na fakultě, na jiné fakultě univerzity nebo na jiné vysoké škole podle čl. 15 odst. 3 Pravidel pověřuji garanta studijního programu, za jehož součást má být předmětná splněná studijní povinnost uznána. Předchozí věta neplatí pro magisterské studijní programy IEPS a GPS a dále pro bakalářský studijní program Politologie a mezinárodní vztahy, kde uznáváním studijních povinností pověřuji proděkana pro studijní záležitosti.

  • schvalováním žádostí o přerušení studia podle čl. 5 odst. 2 SZŘ UK proděkana pro studijní záležitosti.

  • přerušením studia a jeho ukončením podle čl. 5 odst. 2 SZŘ UK proděkana pro studijní záležitosti.Ve všech těchto záležitostech má student právo odvolat se proti rozhodnutí pověřeného funkcionáře k děkanovi.


Tímto opatřením se ruší pokyn děkana č.13/2004.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 9. 5. 2011.
V Praze dne 5. 5. 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan UK FSV