Opatření děkana č. 16/2011
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 16/2011


Název:

Archivace dokumentů a dokladů projektu z Operačního programu Vzdělávání

pro konkurenceschopnost


Účinnost:

26. dubna 2011V Praze dne 26. dubna 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyNázev projektu – „Média a multimédia v pedagogické praxi“

Na základě požadavku příjemce dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, upravuji podmínky pro archivaci dokumentů a dokladů projektu takto:

Příjemce a partneři projektu pro účely kontroly ze strany Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných osob budou archivovat veškerou dokumentaci projektu minimálně do konce roku 2025, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Příjemci a partner se rovněž řídí legislativou ČR, dle které je nutné některé typy dokumentů uchovávat déle, než je stanoveno legislativou evropskou, např. mzdové listy až po dobu 30 let.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 16/2011


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 16/2011


Název:

Archivace dokumentů a dokladů projektu z Operačního programu Vzdělávání

pro konkurenceschopnost


Účinnost:

26. dubna 2011V Praze dne 26. dubna 2011PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyNázev projektu – „Média a multimédia v pedagogické praxi“

Na základě požadavku příjemce dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, upravuji podmínky pro archivaci dokumentů a dokladů projektu takto:

Příjemce a partneři projektu pro účely kontroly ze strany Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných osob budou archivovat veškerou dokumentaci projektu minimálně do konce roku 2025, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Příjemci a partner se rovněž řídí legislativou ČR, dle které je nutné některé typy dokumentů uchovávat déle, než je stanoveno legislativou evropskou, např. mzdové listy až po dobu 30 let.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení