Opatření děkana č. 13/2011
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 13 /2011


Název:

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK


Účinnost:

1. 4. 2011


V Praze dne 25. 3. 2011


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


I. Obecná ustanovení


 1. Za provoz webových stránek Fakulty sociálních věd UK (dále jen FSV UK) zodpovídají proděkan pro PR (extranet) a proděkan pro rozvoj (intranet).

 2. Hlavní technickou správu a podporu webových stránek FSV UK vykonává a zajišťuje CIVT.

 3. Obsahovou údržbu a aktualizaci svěřených úseků webových stránek mohou činit pověření pracovníci přímo v aplikaci „DG klient“ nebo prostřednictvím pověřeného pracovníka CIVT. Každé oddělení (součást, institut atd.) může pověřit aktualizací více pracovníků.

 4. Distribuci správcovských práv pro aplikaci „DG klient“ v rozsahu pověření zajistí na požádání pověřený pracovník CIVT.

 5. Vedoucí pracovníci (součástí, institutů atd.) nahlásí zodpovědné osoby proděkanovi pro rozvoj a bezodkladně jej informují o změnách.

 6. Přidávat položky do menu a hlavní uzly je možné pouze po souhlasu zodpovědného proděkana.

 7. Některé části extranetu i intranetu mohou být znepřístupněny pro veřejnost na základě pokynu proděkanů. Přístupová práva pro tu část uživatelů, pro kterou budou znepřístupněné informace určené, budou distribuována skrze vedoucí pracovníky.

 8. Pro většinu zveřejňovaných informací (vyjma formulářů) platí, že by měly být v zásadě na webové stránky umístěny jako vložený text a nikoliv jako soubor k otevření.


II. Aktuality na extra i intranetu


 1. Každé oddělení (součást, institut atd.) může vkládat aktuality na hlavní stránku extranetu a/nebo intranetu. Extranet obsahuje sdělení pro veřejnost, intranet je určen pro sdělení studentům a zaměstnancům.

 2. Zprávy na hlavní stránku intranetu zpravidla zadává pověření pracovník CIVT. Prioritu určuje pracovník CIVT, případně zodpovědný proděkan.

 3. Vkládat aktuality na hlavní stránku extranetu mohou pouze referentky pro PR. Má-li být zpráva umístěna na intranetu i extranetu, je nutné zprávu zaslat pracovníkům CIVT i PR. K aktualitám na extranet je vhodné zasílat i související obrázky či loga.

 4. Součástí požadavku na vyvěšení je i informace o termínu ukončení zveřejnění zprávy.


III. Osobní údaje a kontakty


 1. Přednášející na UK FSV (bez ohledu na úvazek) jsou povinni pravidelně aktualizovat (zejména na počátku semestru) své osobní údaje v SIS UK – v rubrice osobní údaje. Především konzultační hodiny, telefon do kanceláře, mail a tituly.

 2. Změny v údajích o pracovním zařazení do vedoucích funkcí poskytuje PO odpovědnému pracovníkovi CIVT.

 3. Za aktuálnost kontaktních údajů (mail, telefon a tituly) neakademických pracovníků v databázi zaměstnanců zodpovídají pověření pracovníci příslušných oddělení (součástí apod.). Změny na jejich pokyn zanáší pověřená osoba CIVT.


IV. Extranet – CZ verze


 1. Kromě níže vypsaných výjimek přidávají veškeré informace na extranet referentky PR. Za aktuálnost uvedených sekcí jsou odpovědné osoby, které musí referentky PR o změnách informovat.


Tabulka zodpovědnosti za jednotlivé části CZ extranetuOrgány fakultyAkademický senátJednatelka AS
Disciplinární komisePředsedkyně komise


O fakultěDlouhodobý záměr FSV UK

Proděkan pro vědu a výzkum

Rozvojové projektyProděkan pro rozvoj


UchazečiPodmínky přijímacího řízeníSO

Dny otevřených dveříSO

Ukázky přijímacích testůPříslušné referentky SO


DěkanátEkonomické odděleníEO

Oddělení vědyOV

Oddělení zahraničních stykůOZS

Personální odděleníPO

Provozně-technické odděleníPO

Studijní odděleníSO


Pronájmy


Asistentka děkana


Tabulka výjimek spravovaných přímo z aplikace DG Client bez kontaktu s PR

Úřední deskaCIVT

Věda a výzkum (Celá sekce, mimo „publikační novinky“)OV


V. Intranet – CZ verze


 1. Aktualizace jednotlivých oblastí probíhají, pokud není stanoveno jinak, bezodkladně.

 2. Zápisy ze schůzí institutů a kateder jsou přístupné po zadání hesla pouze zaměstnancům UK FSV.

 3. Rozdělení zodpovědností za aktualizace a termíny. Tam, kde je uvedeno pouze oddělení (součást, institut atd.), zodpovídá za aktualizaci pověřený pracovník.


Tabulka zodpovědností za jednotlivé oblasti CZ intranetuOblast/menu/uzel


Zodpovědný pracovníkUpřesnění termínuVnitřní předpisy


Asistentka děkana


Opatření děkana


Asistentka děkana


Dlouhodobý záměr


Asistentka děkana


Výroční zprávy


Asistentka děkana


Zápisy ze schůzíVedení FSVAsistentka děkanaDo týdne.


Akademický senátZapisovatel AS UK FSV

Vědecká radaOV

Disciplinární komise UK FSVPředsedkyně disciplinární komise


Zápisy ze schůzí vedení a institutůIESIES

IKSŽIKSŽ

IMSIMS

IPSIPS

ISSISS

CESESCESES


Přehled formulářůEkonomické odděleníEO

Personální odděleníPO

Odd. zahr. stykůOZS

Pro studentySO


Kontaky – vedení a děkanát


CIVT


Kontakty - odděleníEkonomické odděleníCIVT a EO (mimořádnosti apod.)

Oddělení vědyCIVT a OV

(mimořádnosti apod.)

Oddělení zahraničních stykůCIVT a OZS


(mimořádnosti apod.)

Personální odděleníCIVT a PO (mimořádnosti apod.)

Provozně-technické odděleníCIVT a PTO (mimořádnosti apod.)

Studijní odděleníCIVT a SO (mimořádnosti apod.)


SoučástiCEMESCEMES

CIVTCIVT

CESESCESES

KJPKJP

SVISVI


InstitutyIESIES

IKSŽIKSŽ

IMSIMS

IPSIPS

ISSISS


Studium


SO


Zahraniční styky


OZS


Věda a výzkum


OV


Ekonomika a provozPeníze a účtováníEO

Úřední deskaEO

Počítače a síťCIVT

BudovyPTO


Práce na fakultě


PO


Horní menu – především funkčnost odkazů


CIVT


Dolní menu – funkčnost odkazů


CIVTPhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Opatření děkana č. 13/2011


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 13 /2011


Název:

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK


Účinnost:

1. 4. 2011


V Praze dne 25. 3. 2011


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


I. Obecná ustanovení


 1. Za provoz webových stránek Fakulty sociálních věd UK (dále jen FSV UK) zodpovídají proděkan pro PR (extranet) a proděkan pro rozvoj (intranet).

 2. Hlavní technickou správu a podporu webových stránek FSV UK vykonává a zajišťuje CIVT.

 3. Obsahovou údržbu a aktualizaci svěřených úseků webových stránek mohou činit pověření pracovníci přímo v aplikaci „DG klient“ nebo prostřednictvím pověřeného pracovníka CIVT. Každé oddělení (součást, institut atd.) může pověřit aktualizací více pracovníků.

 4. Distribuci správcovských práv pro aplikaci „DG klient“ v rozsahu pověření zajistí na požádání pověřený pracovník CIVT.

 5. Vedoucí pracovníci (součástí, institutů atd.) nahlásí zodpovědné osoby proděkanovi pro rozvoj a bezodkladně jej informují o změnách.

 6. Přidávat položky do menu a hlavní uzly je možné pouze po souhlasu zodpovědného proděkana.

 7. Některé části extranetu i intranetu mohou být znepřístupněny pro veřejnost na základě pokynu proděkanů. Přístupová práva pro tu část uživatelů, pro kterou budou znepřístupněné informace určené, budou distribuována skrze vedoucí pracovníky.

 8. Pro většinu zveřejňovaných informací (vyjma formulářů) platí, že by měly být v zásadě na webové stránky umístěny jako vložený text a nikoliv jako soubor k otevření.


II. Aktuality na extra i intranetu


 1. Každé oddělení (součást, institut atd.) může vkládat aktuality na hlavní stránku extranetu a/nebo intranetu. Extranet obsahuje sdělení pro veřejnost, intranet je určen pro sdělení studentům a zaměstnancům.

 2. Zprávy na hlavní stránku intranetu zpravidla zadává pověření pracovník CIVT. Prioritu určuje pracovník CIVT, případně zodpovědný proděkan.

 3. Vkládat aktuality na hlavní stránku extranetu mohou pouze referentky pro PR. Má-li být zpráva umístěna na intranetu i extranetu, je nutné zprávu zaslat pracovníkům CIVT i PR. K aktualitám na extranet je vhodné zasílat i související obrázky či loga.

 4. Součástí požadavku na vyvěšení je i informace o termínu ukončení zveřejnění zprávy.


III. Osobní údaje a kontakty


 1. Přednášející na UK FSV (bez ohledu na úvazek) jsou povinni pravidelně aktualizovat (zejména na počátku semestru) své osobní údaje v SIS UK – v rubrice osobní údaje. Především konzultační hodiny, telefon do kanceláře, mail a tituly.

 2. Změny v údajích o pracovním zařazení do vedoucích funkcí poskytuje PO odpovědnému pracovníkovi CIVT.

 3. Za aktuálnost kontaktních údajů (mail, telefon a tituly) neakademických pracovníků v databázi zaměstnanců zodpovídají pověření pracovníci příslušných oddělení (součástí apod.). Změny na jejich pokyn zanáší pověřená osoba CIVT.


IV. Extranet – CZ verze


 1. Kromě níže vypsaných výjimek přidávají veškeré informace na extranet referentky PR. Za aktuálnost uvedených sekcí jsou odpovědné osoby, které musí referentky PR o změnách informovat.


Tabulka zodpovědnosti za jednotlivé části CZ extranetuOrgány fakultyAkademický senátJednatelka AS
Disciplinární komisePředsedkyně komise


O fakultěDlouhodobý záměr FSV UK

Proděkan pro vědu a výzkum

Rozvojové projektyProděkan pro rozvoj


UchazečiPodmínky přijímacího řízeníSO

Dny otevřených dveříSO

Ukázky přijímacích testůPříslušné referentky SO


DěkanátEkonomické odděleníEO

Oddělení vědyOV

Oddělení zahraničních stykůOZS

Personální odděleníPO

Provozně-technické odděleníPO

Studijní odděleníSO


Pronájmy


Asistentka děkana


Tabulka výjimek spravovaných přímo z aplikace DG Client bez kontaktu s PR

Úřední deskaCIVT

Věda a výzkum (Celá sekce, mimo „publikační novinky“)OV


V. Intranet – CZ verze


 1. Aktualizace jednotlivých oblastí probíhají, pokud není stanoveno jinak, bezodkladně.

 2. Zápisy ze schůzí institutů a kateder jsou přístupné po zadání hesla pouze zaměstnancům UK FSV.

 3. Rozdělení zodpovědností za aktualizace a termíny. Tam, kde je uvedeno pouze oddělení (součást, institut atd.), zodpovídá za aktualizaci pověřený pracovník.


Tabulka zodpovědností za jednotlivé oblasti CZ intranetuOblast/menu/uzel


Zodpovědný pracovníkUpřesnění termínuVnitřní předpisy


Asistentka děkana


Opatření děkana


Asistentka děkana


Dlouhodobý záměr


Asistentka děkana


Výroční zprávy


Asistentka děkana


Zápisy ze schůzíVedení FSVAsistentka děkanaDo týdne.


Akademický senátZapisovatel AS UK FSV

Vědecká radaOV

Disciplinární komise UK FSVPředsedkyně disciplinární komise


Zápisy ze schůzí vedení a institutůIESIES

IKSŽIKSŽ

IMSIMS

IPSIPS

ISSISS

CESESCESES


Přehled formulářůEkonomické odděleníEO

Personální odděleníPO

Odd. zahr. stykůOZS

Pro studentySO


Kontaky – vedení a děkanát


CIVT


Kontakty - odděleníEkonomické odděleníCIVT a EO (mimořádnosti apod.)

Oddělení vědyCIVT a OV

(mimořádnosti apod.)

Oddělení zahraničních stykůCIVT a OZS


(mimořádnosti apod.)

Personální odděleníCIVT a PO (mimořádnosti apod.)

Provozně-technické odděleníCIVT a PTO (mimořádnosti apod.)

Studijní odděleníCIVT a SO (mimořádnosti apod.)


SoučástiCEMESCEMES

CIVTCIVT

CESESCESES

KJPKJP

SVISVI


InstitutyIESIES

IKSŽIKSŽ

IMSIMS

IPSIPS

ISSISS


Studium


SO


Zahraniční styky


OZS


Věda a výzkum


OV


Ekonomika a provozPeníze a účtováníEO

Úřední deskaEO

Počítače a síťCIVT

BudovyPTO


Práce na fakultě


PO


Horní menu – především funkčnost odkazů


CIVT


Dolní menu – funkčnost odkazů


CIVTPhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.