Specifický vysokoškolský výzkum 2017
Věda a výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Specifický vysokoškolský výzkum


Specifický vysokoškolský výzkum na UK


Projekty SVV řešené na FSV UK 2017:

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

260 461

Zájmy, moc a instituce v politickém rozhodování

Jan KARLAS, doc. PhDr., Ph.D.

260 462

Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných a sociálních politik v ČR v globálním kontextu

Jan BALON, PhDr., Ph.D.

260 464

Manipulativní techniky ve vybraných mediálních segmentech

Martin ŠTOLL, doc. MgA., Ph.D.

260 463

Heterogeneity in Economics and Finance: Strengthening of Doctoral Studies by Securing Excellent pre-gradual Students

Jan Ámos VÍŠEK, prof. RNDr., CSc.

260 460

Globální výzvy současnosti. Vybrané problémy politicko-společenských problémů Severní polokoule a jejich historická reflexe.

Jiří VYKOUKAL, doc. PhDr., CSc.

260 465

Doktorandská konference sociologie, veřejné a sociální politiky a příbuzných společenských věd 2017

Martin HÁJEK, doc. Mgr., Ph.D.

Archiv projektů SVVDůležité odkazy:


Postup při výplatě cestovních nákladů formou účelového stipendia


Návrh na výplatu účelového stipendiaDoporučené, nikoliv povinné, znění dedikace:

Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu –doplnit číslo projektu.

The work was supported by the grant SVV –doplnit číslo projektu.
Odpovědný pracovník na FSV UK: Mgr. Eva Horníčková (tel. 222 112 267, )

Specifický vysokoškolský výzkum 2017

Specifický vysokoškolský výzkum


Specifický vysokoškolský výzkum na UK


Projekty SVV řešené na FSV UK 2017:

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

260 461

Zájmy, moc a instituce v politickém rozhodování

Jan KARLAS, doc. PhDr., Ph.D.

260 462

Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných a sociálních politik v ČR v globálním kontextu

Jan BALON, PhDr., Ph.D.

260 464

Manipulativní techniky ve vybraných mediálních segmentech

Martin ŠTOLL, doc. MgA., Ph.D.

260 463

Heterogeneity in Economics and Finance: Strengthening of Doctoral Studies by Securing Excellent pre-gradual Students

Jan Ámos VÍŠEK, prof. RNDr., CSc.

260 460

Globální výzvy současnosti. Vybrané problémy politicko-společenských problémů Severní polokoule a jejich historická reflexe.

Jiří VYKOUKAL, doc. PhDr., CSc.

260 465

Doktorandská konference sociologie, veřejné a sociální politiky a příbuzných společenských věd 2017

Martin HÁJEK, doc. Mgr., Ph.D.

Archiv projektů SVVDůležité odkazy:


Postup při výplatě cestovních nákladů formou účelového stipendia


Návrh na výplatu účelového stipendiaDoporučené, nikoliv povinné, znění dedikace:

Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu –doplnit číslo projektu.

The work was supported by the grant SVV –doplnit číslo projektu.
Odpovědný pracovník na FSV UK: Mgr. Eva Horníčková (tel. 222 112 267, )