Specifický vysokoškolský výzkum 2016
Věda a výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Specifický vysokoškolský výzkum


Specifický vysokoškolský výzkum na UK


Projekty SVV řešené na FSV UK v roce 2016:

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

260 342

Současné hrozby politického řádu

Jan KARLAS, doc. PhDr., Ph.D.

260 339

Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných sociálních politik v globálním kontextu

Dino NUMERATO, PhDr., Ph.D.

260 343

Reprezentace reality v mediálních výstupech

Martin ŠTOLL, doc. MgA., Ph.D.

260 341

Strengthening of Doctoral Research in Economic and Finance: Heterogenity in Alternative Approaches to Theoretical Modeling

Jan Ámos VÍŠEK, prof. RNDr., CSc.

260 340

Geopolitika v pohybu? Severní polokoule v proměnách aktuálních výzev

Jiří VYKOUKAL, doc. PhDr., CSc.

260 344

Doktorandská konference sociologie a příbuzných společenských věd 2016

Jiří KABELE, prof. PhDr., Ph.D.

Archiv projektů SVVDůležité odkazy:


Postup při výplatě cestovních nákladů formou účelového stipendia


Návrh na výplatu účelového stipendiaDoporučené, nikoliv povinné, znění dedikace:

Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 2016–doplnit číslo projektu.

The work was supported by the grant SVV–2016–doplnit číslo projektu.
Odpovědný pracovník na FSV UK: Mgr. Eva Horníčková (tel. 222 112 267, )

Specifický vysokoškolský výzkum 2016

Specifický vysokoškolský výzkum


Specifický vysokoškolský výzkum na UK


Projekty SVV řešené na FSV UK v roce 2016:

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

260 342

Současné hrozby politického řádu

Jan KARLAS, doc. PhDr., Ph.D.

260 339

Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných sociálních politik v globálním kontextu

Dino NUMERATO, PhDr., Ph.D.

260 343

Reprezentace reality v mediálních výstupech

Martin ŠTOLL, doc. MgA., Ph.D.

260 341

Strengthening of Doctoral Research in Economic and Finance: Heterogenity in Alternative Approaches to Theoretical Modeling

Jan Ámos VÍŠEK, prof. RNDr., CSc.

260 340

Geopolitika v pohybu? Severní polokoule v proměnách aktuálních výzev

Jiří VYKOUKAL, doc. PhDr., CSc.

260 344

Doktorandská konference sociologie a příbuzných společenských věd 2016

Jiří KABELE, prof. PhDr., Ph.D.

Archiv projektů SVVDůležité odkazy:


Postup při výplatě cestovních nákladů formou účelového stipendia


Návrh na výplatu účelového stipendiaDoporučené, nikoliv povinné, znění dedikace:

Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 2016–doplnit číslo projektu.

The work was supported by the grant SVV–2016–doplnit číslo projektu.
Odpovědný pracovník na FSV UK: Mgr. Eva Horníčková (tel. 222 112 267, )