Opatření děkana č. 8/2011
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:





Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 8/2011


Název:

Stanovení cen sborníků


Účinnost:

1.3.2011



V Praze dne 28.února 2011


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty





Na základě podkladů Nakladatelství Karolinum a Matfyzpress Karlín, stanovuji ceny za prodej sborníků Katedry amerických studií a Katedry německých a rakouských studií IMS takto:


Studia Territorialia V.

160,- Kč


Studia Territorialia VI.



180,- Kč



Studia Territorialia VII.



150,- Kč



Studia Territorialia VIII.



100,- Kč



Studia Territorialia IX.



220,- Kč



Studia Territorialia X.



170,- Kč



Studia Territorialia XII.



85,- Kč



Iuvenilia Territorialia I.



100,- Kč



Integrace imigrantů v Rakousku po roce 1990



180,- Kč


Uvedené ceny jsou stanoveny včetně DPH ve výši stanovené zákonem.





PhDr. Jakub Končelík, Ph.D

děkan fakulty



Zpracovala:  Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení







Opatření děkana č. 8/2011






Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 8/2011


Název:

Stanovení cen sborníků


Účinnost:

1.3.2011



V Praze dne 28.února 2011


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty





Na základě podkladů Nakladatelství Karolinum a Matfyzpress Karlín, stanovuji ceny za prodej sborníků Katedry amerických studií a Katedry německých a rakouských studií IMS takto:


Studia Territorialia V.

160,- Kč


Studia Territorialia VI.



180,- Kč



Studia Territorialia VII.



150,- Kč



Studia Territorialia VIII.



100,- Kč



Studia Territorialia IX.



220,- Kč



Studia Territorialia X.



170,- Kč



Studia Territorialia XII.



85,- Kč



Iuvenilia Territorialia I.



100,- Kč



Integrace imigrantů v Rakousku po roce 1990



180,- Kč


Uvedené ceny jsou stanoveny včetně DPH ve výši stanovené zákonem.





PhDr. Jakub Končelík, Ph.D

děkan fakulty



Zpracovala:  Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení